eobuwie.pl – polska sieć handlowa - wybrała Oracle Cloud

eobuwie.pl to lider sprzedaży obuwia, toreb i towarzyszących akcesoriów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Wraz z ekspansją firmy na nowe…

Browar Błonie warzy piwo z systemem Comarch ERP

Browar Błonie, producent piw regionalnych i rzemieślniczych, postawił na kompleksowe oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi Comarch…

Jak i dlaczego rozwiązania ERP mogą doprowadzić do transformacji Twojej firmy?

Transformacja cyfrowa często kojarzona jest z wysoce innowacyjnymi technologiami, takimi jak AI czy uczenie maszynowe. Rozwiązania Enterprise…

Jak migrować, integrować system ERP i maksymalizować zyski?

Tru-Flex przeprowadził złożoną migrację do nowej wersji Epicor ERP oraz równoczesną integrację niezależnych instalacji systemu…

Airpol​ Sp. z o. o. z systemem ERP  IFS Applications

Rozwój i wzrost firmy Arpol Sp. z o.o. spowodował,y że dotychczasowe oprogramowanie do zarządzania kluczowymi procesami w firmie przestało być

Wymiana słabych ogniw

Optymalizacja i odporność – to dwa priorytety dla szefów logistyki. Tak przynajmniej wynika z odpowiedzi, jakich udzielili ankietowani przez…

Previous Next Play Pause
loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Idealne oprogramowanie dla firmy produkcyjnej kontra koszty

Wybór oprogramowania do zarządzania produkcją jest niełatwym zadaniem. Zarówno dla właściciela firmy produkcyjnej jak i specjalistów oferujących tego typu rozwiązania na rynku. Z początku sprawa dla klienta wydaje się dosyć prosta. Na jego zakładzie funkcjonuje już jakaś metodyka planowania produkcji, dział sprzedaży na oko dzieli popyt na rynku przez możliwości produkcji, zaopatrzeniowcy starają się aby dostawy surowców trafiły na czas, mechanicy utrzymują ruch linii, a pracownicy raportują dla kartkach postępy prac.

10 kroków udanego wdrożenia ERP
Krok 9: Kończenie projektu

Końcowy etap wdrożenia systemu ERP jest równie ważny, jak jego początkowa faza. Gdy nowy system zaczyna działać nie jest to bynajmniej koniec wdrożenia. Bardzo często zdarza się, że jest to najtrudniejszy i najniebezpieczniejszy etap.

10 kroków udanego wdrożenia ERP
Krok 8 - Planuj i zarządzaj

Wybór odpowiedniego systemu ERP to dopiero połowa sukcesu. Kolejnymi krokami, które pozwolą nam odnieść pełen sukces wdrożenia to odpowiednie planowanie i stałe zarządzanie projektem, tak, aby zmieścić się w założonym wcześniej czasie i budżecie.

10 kroków udanego wdrożenia ERP
Krok 7 - Komunikacja

Nie sztuką jest samo wdrożenie dobrego rozwiązania, które ma usprawnić działanie firmy. Ważne jest odpowiednie jego dobranie i dostosowanie zarówno do potrzeb pracowników, jak i firmy jako całości. Co zrobić, gdy poszczególni pracownicy mają inne wymagania oraz liczą na usprawnienia innych obszarów działalności przedsiębiorstwa?

W poszukiwaniu efektu synergii

consorgWdrożenie systemów podejmowania decyzji (DSS) wymaga zdecydowanie większych zmian organizacyjnych oraz kulturowych w organizacji, niż ma to miejsce w przypadku systemów ERP.

Poczuj branże

COMARCH - ERPTo, co dziś decyduje o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstwa, to specjalistyczna wiedza branżowa wsparta przez nowe technologie i innowacje. Comarch jako jedna z pierwszych firm od wielu lat proponuje rozwiązania IT dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów działających w różnych branżach i sektorach rynku.

System ERP – wybór firmy wdrożeniowej

Często Zarząd przedsiębiorstwa, zdecydowany na inwestycję w oprogramowanie klasy ERP, staje przed trudną decyzją wyboru nie tylko producenta systemu, ale również firmy wdrożeniowej. O ile w przypadku niektórych systemów konkurencja jest mała, a wybór często oczywisty, tak przy rozwiązaniach bardziej popularnych możliwości współpracy jest bardzo dużo. Najczęściej kluczową rolę odgrywa ogólne wrażenie, jakie pozostawia dana firma po prezentacji systemu, nie mniej jednak dobrze jest dysponować bardziej obiektywnym narzędziem oceny. Obserwując ten proces z poziomu konsultanta, mam nadzieję przybliżyć nieco ten temat, podając w moim odczuciu najważniejsze kryteria, którymi powinien się kierować manager odpowiedzialny za wybór firmy wdrożeniowej.

"Wspomagacze" decyzji, czy profesjonaliści w wyborze systemu ERP

Proces wyboru, a następnie wdrożenia nowego lub gruntownie modernizowanego systemu ERP w przedsiębiorstwie jest zawsze kłopotliwy, trudny, a często bolesny. Można spróbować ułatwić sobie życie korzystając z wypróbowanych metod i procedur oraz doradztwa sprawdzonych specjalistów.

Autor: Ludwik Maciejec - Niezależny Ekspert Polskiego Rynku ERP

System ERP – jaki i dlaczego?

Zarządzanie w przedsiębiorstwach przemysłowych jest obecnie wspierane przez systemy planowania planowania potrzeb materiałowych MRP (Materials Resorce Planning). Systemy te są , pomijając zastosowania biurowe typu procesor tekstu lub arkusz kalkulacyjny, najszerzej rozpowszechnione w praktyce państw uprzemysłowionych na całym świecie.

Ewolucja podejścia do obsługi technicznej – wymagania na system informatyczny

W wielu dziedzinach przemysłu, w których występuje ciągły przepływ materiałów, jak w przypadku produkcji procesowej niesprawność techniczna urządzeń prowadzi często do utraty możliwości handlowych, sprzedaży oraz utratę klientów. Dodatkowo automatyzacja procesów produkcyjnych powoduje wzrost wzajemnej zależności pomiędzy stanem technicznym urządzeń i zapotrzebowaniem na pracę kwalifikowanego personelu technicznego. Zarządzanie środkami trwałymi, w tym wspierające je systemy zarządzania gospodarką remontową stały się istotnymi czynnikami obniżania kosztów i wzrostu zysków.

Kupić, czy wynająć?

COMARCH - ERP, systemy ERPEra zakupów tradycyjnego oprogramowania w tzw. pudełku ustępuje na rzecz ery wynajmu i aktualizacji firmowych systemów IT przez Internet. Dzięki połączeniu systemu do zarządzania firmą (ERP) z modelem jego udostępnienia przez przeglądarkę internetową (SaaS – Software as a Service) otrzymujemy możliwość zarządzania firmą przez Internet. Całość oparta jest na modelu tzw. chmury obliczeniowej – cloud computing.

10 kroków udanego wdrożenia ERP
Krok 6 - Odpowiednie budżetowanie

Każda inwestycja, również w IT, musi być elementem budżetu i oceny opłacalności. Aby budżet wdrożenia systemu był kompletny powinien obejmować cztery obszary.

10 kroków udanego wdrożenia ERP
Krok 5 - Zarządzanie ryzykiem projektu

Każdy projekt obarczony jest ryzykiem. Jest ono nieodzownym, codziennym elementem zarządzania projektem i zarządzanie nim jest obowiązkiem każdego kierownika projektu, ale również każdego członka zespołu wdrożeniowego.


Każdy projekt obarczony jest ryzykiem. Jest ono nieodzownym, codziennym elementem zarządzania projektem i zarządzanie nim jest obowiązkiem każdego kierownika projektu, ale również każdego członka zespołu wdrożeniowego.

Celem analizy i zarządzania ryzykiem jest próba zapanowania nad tymi elementami realizacji projektu, które mogą się wydarzyć i popsuć nam (lub ułatwić) nasze plany. Oczywiście, możemy poczekać na zmaterializowanie się naszych obaw i martwić się ich skutkami, ale dla powodzenia projektu znacznie lepiej będzie, gdy odpowiednio wcześniej przewidzimy wszelkie zagrożenia i spróbujemy im zapobiec.

Zacznijmy od zdefiniowania, czym jest ryzyko. Po pierwsze, mówimy o zdarzeniu, które ma wpływ na projekt. Niekoniecznie negatywny wpływ, co oznacza, że powinniśmy brać pod uwagę również zdarzenia pozytywnie wpływające na realizację zadań, czyli tzw. szanse. Przykładem szans mogą być takie zdarzenia jak możliwość skorzystania z produktów innych projektów, dziejących się równolegle lub innych zdarzeń w organizacji czy w projekcie, które pozwolą nam wykonać część zadań szybciej, taniej lub lepiej niż wynika to z założeń projektu.

Po drugie, zdarzenia, które bierzemy pod uwagę, muszą być prawdopodobne. Innymi słowy nie musimy analizować ryzyka inwazji kosmitów, podobnie jak zdarzeń o małej szansie wydarzenia się.

Po trzecie, zdarzenia stanowiące nasze ryzyko muszą mieć rzeczywisty, materialny wpływ na projekt. Nie będziemy marnować czasu na martwienie się rzeczami, które nie stanowią zagrożenia (lub szansy) dla zadań i produktów projektu.

Mając już ustanowioną listę zdarzeń, którymi będziemy się zajmować i nazywać ryzykami projektu, warto zastanowić się nad tym, którymi z nich i jak bardzo powinniśmy się zajmować. W tym celu posłużymy się rankingiem zagrożeń dla projektu, czyli rankingiem ryzyka. Ranking powstaje z pomnożenia wielkości wpływu na projekt (w jakiejkolwiek skali) przez prawdopodobieństwo wydarzenia się danego zdarzenia. W praktyce można posłużyć się wieloma dostępnymi powszechnie tabelami pozwalającymi na oszacowanie takiego rankingu. Dzięki temu możemy zająć się tymi zdarzeniami, które są najbardziej prawdopodobne i mają największy wpływ na projekt, nie tracąc czasu na te, których szansa na wydarzenie się i ich wpływ na projekt są rzeczywiście niewielkie.

Zajęcie się ryzykami oznacza przygotowanie się na ich wydarzenie się, czyli przygotowanie planu działania na chwilę przed tym, gdy ryzyko się zmaterializuje. W zależności od miejsca w rankingu ryzyka, może to oznaczać zadania począwszy od monitorowania i kontroli ryzyka, poprzez przygotowanie planów działania na wypadek wydarzenia się danego zagrożenia po plany wstrzymania projektu, gdy ryzyko ma tak ogromny wpływ na projekt, że warto go zatrzymać i zastanowić się nad dalszymi działaniami.

Mając już zidentyfikowane i nazwane ryzyka naszego projektu, przypiszmy do nich strategie podejścia do nich. Strategia jest pewnym założeniem co do tego, co będziemy robić z danym zagrożeniem czy szansą, na bardzo ogólnym poziomie.

Strategia akceptacji dotyczy ryzyka, z którym niewiele możemy zrobić. Musimy się po prostu z nim pogodzić i monitorować prawdopodobieństwo jego wydarzenia się. Zwykle dotyczy to sytuacji, z którymi po prostu niewiele lub wręcz nic nie możemy zrobić, lub ich wpływ na projekt jest tak znikomy, że nie ma potrzeby reagować na takie ryzyko. Przykładami takich zdarzeń są na przykład zmiany prawne wpływające na zakres projektu (często spotykane na przykład w bankowości lub projektach w instytucjach publicznych). Akceptacja ryzyka nie oznacza, że przestajemy się tym zagrożeniem zajmować. Przeciwnie - monitorowanie i ponowna analiza jest absolutnie konieczna, by móc zareagować w odpowiednim momencie lub zmienić strategię podejścia do ryzyka, gdy zmieni się sytuacja.

Strategia unikania ryzyka oznacza po prostu zmianę planów lub sposobu realizacji pewnych zadań w taki sposób, by wyeliminować lub zminimalizować wystąpienie ryzyka. Zwykle takie ryzyko występuje na jednej ze ścieżek decyzyjnych w projekcie, w taki sposób, że postępując w jeden sposób narażamy się na nie, podczas gdy wybranie drogi alternatywnej eliminuje to ryzyko z naszego projektu. Jeśli istnieje ryzyko, że start produkcyjny systemu w wielu lokalizacjach spowoduje brak możliwości wsparcia użytkowników na miejscu przez zespół projektowy, możemy zdecydować się na start w kilku fazach - w ten sposób unikniemy ryzyka zbyt szczupłych zasobów ludzkich w momencie startu.

Kolejną strategią jest łagodzenie ryzyka (mitygacja). Podobnie jak w poprzednim wypadku jest to strategia zmierzenia się z ryzykiem, jednak w odróżnieniu od unikania ryzyka, musimy tu zaplanować wiele kroków, by złagodzić jego skutki. Przykładem takiego podejścia jest ryzyko tego, czy produkt etapu lub fazy zostanie przez klienta odebrany zgodnie z założeniami projektu. Zwykle, gdy mamy uzasadnione obawy, czy nie będziemy mieli problemów z odbiorem produktów, planujemy wieloetapowe działania, począwszy od zaangażowania zespołu klienta w wytworzenie dokumentów, poprzez cząstkowe akceptacje na poziomie dyrekcji, po szczegółowe dokumentowanie ustaleń i postanowień.

Ostatnią z podstawowych strategii jest transfer ryzyka. Najlepszym przykładem takiego podejścia jest ubezpieczenie, np. samochodu od skutków wypadku. W ten sposób ryzyko (przynajmniej jego finansowa część) jest przenoszone z nas na firmę ubezpieczeniową. W przypadku projektów wdrożeniowych ta strategia może nie być możliwa do realizacji.

Ostatnim elementem charakteryzującym ryzyko, o którym należy pamiętać, jest zdarzenie inicjujące. Mówi ono o tym, po czym poznamy fakt, że ryzyko się zmaterializowało. Może to być dowolne zdarzenie. Przekazanie danych związanych z migracją może być dobrym zdarzeniem inicjującym dla ryzyka związanego z jakością danych, może to być również konkretna data, do której muszą zapaść decyzje dotyczące pewnych działań.

W praktyce, działania związane z zarządzaniem ryzykiem są jednymi z najważniejszych zadań kierownika projektu. Przynajmniej raz w tygodniu, zwykle jako element spotkania statusowego z zespołem wdrożeniowym, warto przeprowadzić sesję identyfikacji ryzyka, a następnie nadać mu parametry - prawdopodobieństwo i wpływ na projekt. Elementem tego procesu jest również analiza poprzednio zidentyfikowanych zagrożeń i szans oraz aktualizacja ich parametrów i strategii podejścia do nich. Dzięki temu uda nam się zmniejszyć całkowitego ryzyka związanego z naszym projektem poprzez działania minimalizujące zagrożenia i promujące szansy, a ich zmaterializowanie się nie będzie dla nas zaskoczeniem.

Wsparcie informatyczne zarządzania sprzedażą i planowania

Zastosowanie pewnych zaawansowanych technik informatycznych zawartych obsługiwanych przez systemy ERP pozwala na istotne korzyści ekonomiczne. Są one jednak dość rzadko stosowane w praktyce. Niżej omówiono typowy przykład.

10 kroków udanego wdrożenia ERP
Krok 4: zaangażowanie odpowiedniego kierownika projektu

Dobrze zaplanowany projekt to taki, w którym każda osoba w niego zaangażowana wie dokładnie, co i kiedy ma zrobić. Tyle mówi teoria, ale w praktyce jest to prawie niemożliwe do zrealizowania. Prace projektowe często przedłużają się, decyzje zapadają później niż zakładano a dodatkowo wynikają nieprzewidziane sytuacje – to sprawia, że projekt przestaje wyglądać tak, jak pierwotnie zakładaliśmy. Aby zniwelować wpływ tych czynników na nasz plan potrzebny jest kierownik projektu, który nie tylko zarządza pracami, ale również je kontroluje. Pracując z dobrym zespołem przy prostym projekcie, można powiedzieć, że jego praca ogranicza się do roli administratora. W praktyce, choć dobrych zespołów nie brakuje, projekty są na tyle skomplikowane, że nie da się uniknąć trudności.

Które branże napędzą rynek IT?

WNP.PLEnergetyka i ciepłownictwo podratowały firmy IT w trudnych chwilach. Sektor utilities wydaje się także najbardziej perspektywiczny. Zmiany, które go czekają, powinny iść w parze z zakupem technologii informatycznych. Rumieńce na twarzach informatyków rozpala zwłaszcza energetyka. Gdy na rynku IT panował marazm, a inwestycje czekały w kryzysowej zamrażarce, to głównie firmy energetyczne kontynuowały duże projekty informatyczne, rozpoczęte jeszcze przed gospodarczym dołkiem. To również ten segment czekają spore wydatki związane m.in. z liberalizacją i procesami konsolidacyjnymi.

Wdrożenie ERP – koszt czy zysk?

Konieczność planowania zasobów i optymalnego ich wykorzystywania skłania przedsiębiorców do inwestowania w nowoczesne rozwiązania wspierające biznes, także w obszarze informatycznej obsługi firmy. To właśnie ten obszar stanowi największe wsparcie w organizacji zarządzania, nawet bardzo dużym przedsiębiorstwem. Dlatego myśląc o poprawie organizacji i jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa właściciele firm decydują się na zakup i wdrożenie systemu ERP ((Enterprise Resource Planning) – kompleksowej aplikacji wspierającej planowanie zasobów organizacji i realizację świadczonych usług.

Lean Management. Co to jest i po co je stosować

Jedną z technik zarządzania przedsiębiorstwem, a zwłaszcza produkcją jest stosowanie zasad szczupłego zarządzania (lean management). Pozwala to na eliminowanie rozrzutności w procesach gospodarczych i procesach produkcyjnych. Stosowanie tych zasad jest zwykle wspomagane odpowiednim software’em. Procedury operacyjne stosowane są coraz częściej jako standardowe pozwalając na osiągnięcie sukcesu na rynku. Zasady te mogą być stosowane dla różnych typów zarządzania wytwarzaniem, w tym dla układów hybrydowych, gdy część procesu produkcyjnego sterowana jest taktem wymuszonym np. na taśmie, a inna część sterowana zleceniami klientów. Wdrażanie zasad szczupłej produkcji w takim przypadku może odbywać się etapami dzięki czemu można obniżyć koszty wdrożenia. Poniższy tekst jest omówieniem zasad stosowanych w szczupłym zarządzaniu i wymagania jakie powinno spełniać oprogramowanie je wspierające.

10 kroków udanego wdrożenia ERP
Krok 3: wybierz odpowiednią metodykę realizacji projektu

optimapartnersPo określeniu oczekiwań wobec systemu oraz wybraniu odpowiedniego zespołu projektowego, kolejnym ważnym krokiem udanego wdrożenia jest wybranie odpowiedniej metodyki realizacji projektu. Należy odpowiedzieć na proste, acz bardzo ważne pytanie: jak to należy robić? Obranie odpowiedniej metodyki pozwala opisać proces implementacji danego rozwiązania – jego kolejne kroki, a często również wskazówki, normy czy zależności. Dzięki temu wiemy, co należy zrobić, by efektywnie realizować projekt i nie będziemy tracić czasu na zbędne zadania i czynności. Opracowując metodę działań, należy na nią patrzeć przez pryzmat potrzeb oraz możliwości, czyli… budżetu.

IT dla przemysłu - zarobi ten, który się dopasuje

WNP.PLTrochę lepiej, ale jeszcze na rozbiegu - tak najtrafniej można opisać sytuację w branży IT. Z kryzysu wyłania się nowy model ściślejszej współpracy z zamawiającymi usługi klientami.

10 kroków udanego wdrożenia systemu ERP

Krok 2 – wybierz odpowiedni zespół projektowy

OPTIMAPARTNESDobrze dobrany do potrzeb przedsiębiorstwa system to z pewnością duża część sukcesu wdrożenia. Ale równie istotnym elementem jest to, w jaki sposób zostanie on wdrożony. Nawet najlepszy w swych założeniach system można skonfigurować w sposób sprawiający więcej problemów niż pożytku, czasem zaś nawet prymitywny system odpowiednio wkomponowany w istniejące procesy operacyjne może zaskoczyć skutecznością.

IFS APPLICATIONS™ PRODUKCJA WSADOWA

IFSCzy działalność Państwa firmy uwzględnia procesy produkcji wsadowej? Produkcję na zamówienie? Czy na magazyn? Działalność firmy może nawet łączyć kilka trybów produkcji w zależności od potrzeb klientów i wymogów rynkowych. System IFS Applications™ zapewnia elastyczność pozwalającą sprostać wymogom produkcyjnym, bez względu na potrzeby – i bez względu na kierunek, jaki w przyszłości obierze firma. Oparty na komponentowej architekturze zorientowanej na usługi system IFS Applications został stworzony do zapewniania większej użyteczności i wyższej produktywności. Intuicyjny i zorientowany na zadania, zawiera zintegrowaną funkcjonalność wyszukiwania informacji oraz narzędzie do odczytywania popularnych typów plików, takich jak Microsoft®Word®i Excel®.

10 kroków udanego wdrożenia systemu ERP

Krok 1 – jasno określ oczekiwania wobec systemu ERP

optimapartnersOd dawna lubię posługiwać się zasłyszanym kiedyś powiedzeniem, że „projekty ERP zwykle nie udają się, bo klient dostaje to, o co prosi”. Zwykle funkcjonuje to w formie żartu, ale w rzeczywistości wydaje mi się to być główną przyczyną nieudanych wdrożeń. Przynajmniej jedną z głównych.

Żywności i napoje - produkcja procesowa w systemach ERP

Produkcja środków spożywczych ma ogromne znaczenie dla naszej gospodarki. Odbywa się zwykle w średnich i małych przedsiębiorstwach o produkcji typu procesowego. Zarządzanie tą działalnościa podstawową wspierane systemem informatycznym ma wiele specyficznych wymagań odmiennych od zarządzania produkcją dyskretną np. montaż samochodów lub obróbka mechaniczna części.

Co powinien umieć system ERP/WMS ?

GSI - wmsCoraz więcej przedsiębiorstw decyduje się obecnie na wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania klasy ERP (Enterprise Resource Planning). Głównym powodem wdrażania rozwiązań typu ERP jest możliwość integrowania informacji pochodzących z wielu różnorodnych działów przedsiębiorstwa. Obserwowany w naszym kraju szybki rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie średnich i dużych przedsiębiorstwem wydłuża listę oferowanych produktów krajowych i importowanych. Wg rankingów publikowanych coroczne przez „Computerland” na naszym rynku jest ok. 40.

Wymagania na oprogramowanie ERP a analiza przedwdrożeniowa – gdzie różnica?

Pół roku temu napisałem: Tak więc: najpierw analiza tego co i jak robimy. Potem podział tego na obszary standardowe, które obsłużymy narzędziem uniwersalnym, i pozostałe (których z reguły jest bardzo mało ale są bardzo ważne dla nas) i zróbmy je po swojemu ale nie pakujmy się w niszowe lub przestarzałe technologie. Nie dawajmy także wiary w to, że kupno tego co ma (powielenie tego co robi) nasz konkurent uczyni nas bardziej konkurencyjnymi bo praktyka pokazuje coś zupełnie odwrotnego. (czytaj Wymagania na oprogramowanie ERP wspomagające zarządzanie: dwie kupki).

Autor: Jarosław Żeliński - IT Consulting

Firma na właściwym kursie: jak nie stać się ofiarą własnego sukcesu

EXACT - systemy ERP, CRMOrganizacja bez wsparcia systemów informatycznych bardziej przypomina okręt, którego kurs może zostać zmieniony przez przypadkowy boczny wiatr. Tymczasem utrzymanie kursu i dopłynięcie do kolejnego portu wymaga niezawodnego systemu nawigacji, dostarczającego niezbędnych informacji umożliwiających przygotowanie się na spotkanie z ewentualnymi burzami…

Co obejmuje system ERP?

Zarządzanie w przedsiębiorstwach przemysłowych jest obecnie wspierane przez różne odmiany systemów opracowanych z wykorzystaniem sprawdzonych w praktyce zasad planowania potrzeb materiałowych MRP (Materials Resorce Planning). Systemy te są , pomijając zastosowania biurowe typu procesor tekstu lub arkusz kalkulacyjny, najszerzej rozpowszechnione w praktyce państw uprzemysłowionych na całym świecie.

Wybierz to co dla Ciebie jest dobre, czyli w jaki sposób podejść do wyboru systemu ERP

Załóżmy, że w naszym przedsiębiorstwie zaistniała konieczność podjęcia pewnych działań skierowanych na informatykę. Powyższa sytuacja może powstać na skutek wielu przyczyn wywołanych rozmaitymi czynnikami.

Dlaczego nie ma promów kosmicznych?

Architektura aplikacji i odpowiednia technologia decydują o wszystkim
ORACLE - systemy ERP, CRM, MRP, ERPKiedy w połowie lat 90 rozpoczynałem przygodę z aplikacjami biznesowymi, moje pierwsze zderzenie z wnętrzem systemu zintegrowanego było dosyć bolesne. Jako młody adept sztuki ERP, świeżo zwerbowany z pracy na uczelni, spodziewałem się zaobcować z technologią najwyższych lotów i najświeższymi nowinkami technicznymi. Okazało się jednak, że prawda daleko odbiegała od moich oczekiwań.

Openbravo ERPsystem ERP nowej generacji

EVOLPE Systemy ERP(Enterprise Resource Planning) stanowią grupę najbardziej zaawansowanych rozwiązań informatycznych do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Integrują one wszystkie jego obszary, począwszy od produkcji i gospodarki magazynowej, poprzez sprzedaż, zamówienia, zarządzanie projektami, kończąc na finansach. Główną korzyścią zastosowania oprogramowania do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem jest usprawnienie przebiegu procesów decyzyjnych dzięki wykorzystaniu algorytmów optymalizacyjnych oraz licznych narzędzi analitycznych. Dotychczasowo przedsiębiorstwa rozpatrujące wdrożenie systemu klasy ERP miały wybór pomiędzy dedykowanymi rozwiązaniami lub wstępnie dostosowanym oprogramowaniem komercyjnym. Obecnie coraz większą popularnością cieszą produkty udostępniane na zasadach licencji Open Source, stanowiąc ciekawą alternatywę dla tradycyjnych podejść.

Back to top