Jak mądrze zarządzać inwestycjami w IT w małym średnim przedsiębiorstwie?

Inwestycje w IT nigdy nie są proste. Sytuację menedżerów wyższego szczebla komplikują różne czynniki ryzyka, między innymi zmienność rynku, stale ewoluujące wymagania odnośnie produktu i serwisu, zróżnicowane możliwości dostawców i szybki rozwój technologii. W jaki sposób firmy produkcyjne z sektora MŚP z niewielkimi rezerwami finansowymi mogą zbudować strategię inwestycyjną, która przyniesie im znaczące korzyści? Poniżej przedstawione zostały kluczowe aspekty, które kadra zarządzająca powinna wziąć pod uwagę, jeżeli zamierza inwestować w rozwiązania IT.

 REKLAMA 
 SOLEMIS 
 
Stawiaj realne cele

Menedżer każdego przedsiębiorstwa powinien zdawać sobie sprawę z dotychczasowych sukcesów i porażek, jeśli chodzi o strategiczne decyzje podjęte w przeszłości. Dyrektorzy IT wiedzą, jak istotną rolę w podejmowaniu działania odgrywa kultura organizacyjna obowiązująca w firmie. Firmom zależy na wyeliminowaniu procesu kastomizacji, dostarczając narzędzia, dzięki którym użytkownik sam może modyfikować interfejs aplikacji czy narzędzia do raportowania. Podczas niedawno przeprowadzonego badania Tech Validate poproszono 164 producentów o wymienienie najważniejszych czynników skłaniających ich do inwestycji w IT. Lepsze monitorowanie działań i kontrola były na pierwszym miejscu (78%), skrócenie okresu realizacji zamówienia na drugim (58%) a poprawa jakości produktu – na trzecim (46%). Są to niewątpliwie przykłady założeń, które dzięki nowoczesnym rozwiązaniom programistycznym można zrealizować.

Identyfikuj problemy

Inwestowanie w aspekty, które faktycznie wymagają zmian, jest zawsze istotne. Oprogramowanie wspiera monitorowanie i planowanie działalności, a także zarządzanie zasobami i pracą. Im wyższy stopień złożoności procesów, tym większe zapotrzebowanie na automatyzację. W przytoczonym już badaniu Tech Validate ankietowani menedżerowie zostali poproszeni o zidentyfikowanie najistotniejszych ich zdaniem problemów w firmie. Przeważającą odpowiedzią były wymagania i oczekiwania klientów co do szybkości, wartości i personalizacji. Niewątpliwie są to powiązane elementy i jedynie bardzo wnikliwa analiza pozwoli dostrzec, jaki wpływ na nie może mieć inwestycja w poszczególne rozwiązania technologiczne.

Ucz się od innych

Skąd czerpać miarodajne informacje? Benchmarking, studia przypadków i raporty są intensywnie analizowane w procesie planowania inwestycji. Jednak to właśnie doświadczenia innych firm z branży mogą okazać się kluczowe na etapie ustalania priorytetów. Im świeższymi informacjami dysponujemy, tym lepiej.

Zacznij od podstaw

W erze nowinek technologicznych i ciągłych innowacji łatwo jest przeoczyć fakt, że większość firm nie wykorzystuje potencjału informacji i narzędzi, które już posiada. Upewnij się, że twój system ERP usprawnia funkcjonowanie przedsiębiorstwa i reaguje na specyficzne potrzeby branży. Przyspieszenie procesu przyjmowania zamówień nie jest potrzebne jeżeli okres realizacji zamówień jest zbyt długi lub spada jakość ze względu na zwiększoną produkcję.

Nie opóźniaj aktualizacji

Samo wdrożenie rozwiązania IT nie wystarczy. Aktualizacje oprogramowania pomagają wykorzystać jego potencjał w maksymalnym stopniu. Według Aberdeen Group, amerykańskiej agencji badawczej, 59% najefektywniejszych firm produkcyjnych korzysta z najnowszej aktualizacji systemu ERP, podczas gdy 40% używa poprzedniej wersji. Analitycy z Aberdeen Group stwierdzili także, że 57% czołowych firm z sektora produkcyjnego zdecydowało się na upgrade systemu ERP z uwagi na jego najnowsze funkcjonalności. Rozwiązania programistyczne są stale rozwijane – być może te, które wymagały wcześniej kosztownego i długiego procesu kastomizacji, aktualnie już tego nie wymagają. Jednak konfigurowanie wykorzystywanych narzędzi zawsze jest potrzebne, aby móc czerpać maksymalne korzyści z ich funkcjonalności.

Pomyśl o chmurze

Istotną zaletą chmury jest natychmiastowa możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań. Fakt, że technologia cloud jest dostępna zawsze w najbardziej aktualnej wersji, to jeden z głównych argumentów przemawiających za przejściem do chmury. Według Aberdeen Group producenci, którzy zaczęli korzystać z rozwiązań chmurowych, ponad 3 razy częściej korzystają z możliwości wymiany informacji i integracji danych w ramach przedsiębiorstwa, a użytkownicy systemów ERP działających w chmurze zanotowali 18% wzrost jeśli chodzi o kompletność i terminowość dostaw.

Klienci są najważniejsi

Mariusz Siwek, Channel Director CEE North, Infor

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top