7 oznak wskazujących, że system ERP jest Tobie potrzebny

sagePrzejście na zintegrowany system ERP to poważna decyzja dla wielu firm, lecz również oznaka sukcesu. Wraz z rozwojem Twojej firmy zdarza się, że wyrastasz z dotychczasowych rozwiązań programowych i systemowych i musisz szukać alternatywy.


 REKLAMA 
 SOLEMIS 
 
Niektóre firmy obawiają się długiego czasu i wysokich kosztów związanych z wdrożeniem systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (systemu ERP). Można to łatwo zrozumieć, gdyż tradycyjne oprogramowania ERP bywają mało elastyczne i wymagają znacznych nakładów na implementację.
Jednakże wcale nie musi tak być. Współczesne systemy ERP do zarządzania firmą oferują wiele korzyści bez powyższych wad, umożliwiając integrację firmowych systemów. Oto siedem oznak wskazujących, że już czas na przejście na system ERP.
1. Zwielokrotnione zbiory danych
Jeżeli używasz odrębnych systemów finansowych, sprzedażowych i marketingowych, to wiesz, ile czasu i wysiłku zajmuje aktualizacja danych. Proste czynności, takie jak rejestracja nowego klienta, muszą być wprowadzane w kilku miejscach, a następnie każdy z tych zbiorów danych wymaga aktualizacji. Zautomatyzowana integracja może w tym pomóc, lecz tylko w przypadku, gdy dane są we właściwym formacie. Wyobraź sobie, ile czasu mógłbyś zaoszczędzić, gdybyś korzystał tylko z jednego systemu?
2. Niewystarczający dostęp do informacji
Przy wszystkich używanych obecnie programach niemal niemożliwe jest uzyskanie wartościowych informacji dotyczących Twojej firmy. Nawet proste wskaźniki, takie jak przeciętny czas od nawiązania pierwszego kontaktu do zapłaty, mogą być trudne do śledzenia, gdy dane znajdują się częściowo w systemie CRM a częściowo w oprogramowaniu finansowym.
W sytuacji korzystania z wielu systemów, kadra zarządzająca często ma problemy z identyfikacją możliwości zwiększenia efektywności firmy i z pełnym poznaniem procesów biznesowych. Przy korzystaniu z oprogramowania ERP, wszystkie dane są zintegrowane, co umożliwia menedżerom identyfikację obszarów obniżonej efektywności oraz ulepszenia procesów w celu utrzymania konkurencyjności.
3. Niewystarczająca współpraca pomiędzy działami firmy
Poszczególne działy muszą wymieniać informacje dla maksymalnie efektywnego funkcjonowania firmy. Niestety, dane te często są ukryte w silosach organizacyjnych i pozostają w posiadaniu różnych zespołów. Oznacza to konieczność raportowania w celu wymiany informacji albo wręcz braki informacyjne przy podejmowaniu decyzji. Wykorzystanie jednego systemu zapewnia wszystkim dostęp do potrzebnych informacji przy zachowaniu bezpieczeństwa informacji poufnych przy wykorzystaniu wieloszczeblowych uprawnień.
4. Brak możliwości terminowego dostarczania informacji klientom
Jeżeli kiedykolwiek podczas rozmowy telefonicznej z klientem nie potrafiłeś odpowiedzieć na zadane pytanie, wiesz z jakim stresem może się to wiązać. Twoje oprogramowanie powinno zapewniać wsparcie w zakresie obsługi klientów – od informacji o projekcie i produkcie poprzez faktury aż do informacji kontaktowych. Dzięki temu możesz dostarczać usługi najlepszej jakości.
5. Twoje dotychczasowe oprogramowanie wymaga dużych przeróbek
Jeżeli korzystasz z wielu dodatkowych pluginów i musiałeś wydać dużo pieniędzy na usługi informatyków tyko po to, żeby móc dalej korzystać ze swojego oprogramowania, może to oznaczać, że czas na zmianę. Choć nowy system początkowo wiąże się z pewnymi kosztami, powinien on być wystarczająco elastyczny by rosnąć wraz z Twoją firmą i wspierać Twój sposób pracy.
6. Problemy z dotrzymywaniem terminów
Czy wiesz, kiedy spodziewać się zamówień? Czy Twój zespół sprzedażowy składa nadmiernie optymistyczne obietnice co do terminów? Przy korzystaniu z wielu systemów, poszczególne zespoły mają trudności z uzyskaniem potrzebnych im informacji dotyczących terminów produkcji, co prowadzi do opóźnień i strat.
7. Problemy z zarządzaniem zapasami
Masz za duże czy za małe zapasy? Jedno i drugie może wiązać się z dużymi problemami dla Twojej firmy, przepływów pieniężnych i relacji z klientami. W oparciu o dane z Twojego systemu CRM i systemu finansowego, możesz trafniej przewidywać wymaganą wielkość zapasów i sprawniej nimi zarządzać. 
Źródło: www.sage.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top