Pięć częstych potknięć podczas definiowania ERP i strategii IT

panorama consulting logo"Trudno w dzisiejszych czasach nadążyć za technologią". Mogę zagwarantować, że w ostatnich latach nieraz słyszeliście powyższe zdanie. Technika to dziedzina, która ciągle się rozwija i wraz z licznymi dostępnymi opcjami technologii na dzisiejszym rynku oprogramowania, istnieje jeszcze większy wachlarz potencjalnych strategii do rozważenia. Niestety, wiele organizacji zmaga się z tym skomplikowanym i ulegającym ciągłym zmianom środowiskiem.


 REKLAMA 
 SOLEMIS 
 
Na przykład niektóre organizacje rozważają oprogramowania SAP, Oracle lub Microsoft Dynamics jako jedyne opcje podczas podejmowania decyzji. Jednakże takie organizacje nie zdają sobie sprawy, że istnieją również inne możliwości poza tymi trzema. SaaS (oprogramowanie jako usługa), lokalny, pojedynczy ERP, najlepsze w swojej klasie alternatywy dla Tier II i host dla pozostałych zmiennych są często pomijane przez organizacje i stronniczych sprzedawców systemu ERP.

Rzetelny system ERP i strategia informatyczna są najlepszym rozwiązaniem, aby wyeliminować niektóre z zagrożeń. Poniżej wymienionych zostało pięć najczęstszych problemów, których należy być świadomym podczas określania swojej strategii:
  1. Niewzięcie pod uwagę wszystkich opcji cyfrowej transformacji. Jak wspomniano powyżej, świat technologii w przedsiębiorstwach ewoluował od garstki sprzedawców Tier I ERP do szerokiej gamy różnych opcji. Oprócz oprogramowania ERP dla wszelkich organizacji dostępne są rentowne rozwiązania dopasowane do danego przemysłu: Tier II, konkretne wyspecjalizowane rozwiązania skupiające się na określonych funkcjach (takie jak Salesforce i inne niezależne systemy CRM), systemy eCommerce, rozwiązania mobilne, jak i wiele innych opcji. Skuteczna strategia informatyczna uwzględni wady i zalety tych różnych możliwości.

  2. Zaniedbywanie obszarów, które wykraczają poza techniczne aspekty Twojej strategii. Łatwo jest utknąć w różnych technologiach bez uwzględniania w Twojej strategii aspektów ludzkich i procesowych. Najlepsze strategie, które ustalamy z naszymi klientami, to takie, które uwzględniają, jak przeprojektowanie procesów biznesowych, zarządzanie zmianą organizacji i inne decydujące aspekty inicjatywy technologicznej mogą umożliwić wszechogarniającą transformację cyfrową. Właśnie ci ludzie i te procesy są najważniejszymi aspektami jakiejkolwiek transformacji.

  3. Nieodpowiedni pogląd na długoterminowe działania. Zbyt często organizacje stawiają się w niekorzystnej sytuacji bez wyjścia poprzez pospieszne wprowadzenie krótkoterminowych decyzji technologicznych bez uwzględnienia długoterminowych konsekwencji. Na przykład jeden z naszych klientów, zmagając się z krótkoterminowymi ograniczeniami finansowymi, wybrał i wprowadził system CRM bez uwzględnienia, jak wpasuje się to w długofalowy plan technologiczny przedsiębiorstwa. W momencie, gdy poprosili nas o pomoc w określeniu swojej długoterminowej strategii, jego opcje były już poważnie ograniczone ze względu na brak możliwości pomyślnej integracji tego systemu z ich wybranym systemem ERP. Upewnijcie się, że macie pewną strategię przed przystąpieniem do krótkoterminowych inicjatyw.

  4. Stronnicze poglądy na temat opcji technologicznych. Kontaktując się z przedstawicielami handlowymi, należy pamiętać, że w ich interesie jest jak największa sprzedaż swoich rozwiązań, a niekoniecznie takich, które będą dla Ciebie najlepsze. Z obserwacji wynika, że w branży oprogramowania ERP, przedstawiciele handlowi chcą sprzedać rozwiązania eCommerce, CRM, system kontroli magazynu i rozwiązania hostingowe bez uwzględnienia, który z nich lepiej nadaje się do ogólnych potrzeb. Ważne jest, aby rozpoznać, że nawet jeśli przedstawiciel oferuje różne technologie, nie oznacza to, że zostaną one lepiej wcielone w życie lub będą bardziej pasować w porównaniu do innych. Należy uzyskać bezstronną opinię na temat różnych opcji, jak również obiektywną ocenę własnych potrzeb.

  5. Nierealne oczekiwania w stosunku do realizacji strategii. Dobrze zdefiniowana strategia nie ma znaczenia bez realistycznych oczekiwań w kwestii jej realizacji. Okazuje się, że większość błędów oprogramowania w przedsiębiorstwach wynika z nierealnych oczekiwań dotyczących budżetu, czasu i zasobów. Innym ważnym aspektem jest obiektywne określenie, jakie będą te potrzeby. Tylko wtedy z pewnością będzie można zdobyć aprobatę i akceptacje zespołu kierowniczego i zarządu i spełnić niniejsze oczekiwania.


"Nadążenie za techniką" może wydawać się ambitnym planem, ale szczerze mówiąc, najlepiej jest to osiągnąć przez zaproszenie doświadczonych ludzi do pomocy. Zorientujesz się, czego nie wiedziałeś, dopiero w momencie, gdy projekt pójdzie niezgodnie z planem.

Źródło: Panorama Consulting
Autor: Eric Kimberling - Panorama Consulting

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top