Wnioski zamiast informacji

sykomFakt, że ludzie chcą wyręczać się maszynami przy wykonywaniu swojej pracy nie jest nowym odkryciem. Podobnie jak stwierdzenie, że lenistwo i brak czasu są rodzicami wielkich wynalazków. Od niepamiętnych czasów człowiek konstruował proste lub bardziej skomplikowane urządzenia, które miały wykonywać za niego różne czynności, podczas gdy on sam mógłby zająć się czymś innym lub po prostu odpocząć. W przeszłości maszynom powierzano głównie proste mechaniczne zadania. Z biegiem lat zadania te stawały się coraz bardziej skomplikowane, a, wraz z wynalezieniem pierwszych komputerów, maszyny, poza pracą fizyczną, zaczęły pracować także „umysłowo”. Wciąż jednak były to zajęcia stosunkowo proste i powtarzalne, choć czaso- i pracochłonne.

 
 REKLAMA 
 SOLEMIS 
 
Ostatnie kilkanaście lat przyniosło znaczącą zmianę w tym temacie. Maszyny wciąż wykonują polecenia, dostarczają informacji i przeprowadzają żmudne obliczenia, ale robią także coś więcej. Podejmują decyzje! Technika wkroczyła w obszar dotychczas zarezerwowany wyłącznie dla ludzi: umiejętność analizowania dostarczonych informacji i wyciągania z nich wniosków była wyznacznikiem istot inteligentnych. Obecnie zaś żyjemy w czasach, gdy pralka sama oceni, w jakiej temperaturze ma prać, samochód sam znajdzie miejsce parkingowe i zasugeruje, z jaką prędkością powinieneś jechać, a lodówka zaproponuje, co kupić na obiad.

Inteligentne urządzenia i programy komputerowe spotykamy dziś na każdym kroku. Nie inaczej jest w dziedzinie komputerowego wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Jeszcze kilka lat temu system komputerowy klasy ERP miał być przede wszystkim wirtualną bazą danych, narzędziem do szybkiego uzyskania potrzebnych informacji, a także umożliwiać spójne działanie wszystkich działów firmy. Dzisiaj to już za mało. Dzisiejsze systemy klasy ERP, nazywane systemami eksperckimi, samodzielnie podejmują decyzje i odpowiadają na pytania w oparciu o zgromadzoną wiedzę, podobnie jak zrobiłby to ekspert w danej dziedzinie. Zbiór choćby najbardziej istotnych i szczegółowych informacji jest bezużyteczny, jeśli nie potrafi się wyciągnąć z nich wniosków i podjąć odpowiednich działań.

Możliwości zastosowania systemów eksperckich w zarządzaniu przedsiębiorstwem są praktycznie nieograniczone. Optymalizacja produkcji, zapewnienie ciągłości dostaw, logistyka magazynowa czy ustalanie grafików pracy pracowników i maszyn to tylko kilka z obszarów, które można usprawnić dzięki komputerowemu „ekspertowi”.

Nie znaczy to jednak, że ludzie stali się zbędni. System komputerowy nie jest w stanie zastąpić wyczucia doświadczonych pracowników, ich „ludzkiej” oceny sytuacji (opartej czasami na innych kryteriach niż suche dane) lub po prostu ich intuicji, która często jest kluczem do sukcesu. Na rynku systemów ERP można znaleźć wiele pozycji aspirujących do miana systemów eksperckich. Wybierając rozwiązanie dla siebie, warto zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę oczekujemy. Trzeba pamiętać, że nawet najdoskonalszy system nie poradzi sobie z żadnym zadaniem, jeśli nie zostanie wcześniej „nauczony” reguł i procedur obowiązujących w danej firmie. System SyKOF jest systemem eksperckim obejmującym wszystkie aspekty działania przedsiębiorstwa w pełni dostosowanym do wymagań rynku oraz obowiązujących przepisów prawnych. Modułowa budowa systemu pozwala na wdrożenie tylko tych elementów, które naprawdę są potrzebne. Pozwala to na optymalne zaplanowanie wdrożenia systemu, bez niepotrzebnego obciążania działów, które nie będą w nie bezpośrednio zaangażowane.

Dzięki jednej zintegrowanej bazie danych z której korzystają wszystkie działy firmy, system ma możliwość analizować aktualne informacje i proponować najbardziej optymalne rozwiązania rozwiązania. Możliwość utworzenia różnych scenariuszy działań systemu (np. dla rozliczania kosztów, planowania produkcji, itd.) pozwala na zaoszczędzenie czasu pracowników, którzy mogą poświęcić się innym zadaniom. Warte zauważenia jest także to, że system SyKOF proponuje rozwiązania ale ich nie narzuca. Użytkownik każdorazowo może zmienić zasugerowaną przez system decyzję lub ją zaakceptować. System SyKOF nie zastąpi pracowników, ale sprawi, że będą mogli wykonywać swoją pracę wydajniej i lepiej.

Źródło: www.sykom.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top