ifsO działalności firmy, strategii rozwoju oraz o korzyściach z wdrożenia systemu IFS Applications rozmawiamy z Anną Zarzycką-Rzepecką, Prezesem Zarządu Projprzem S.A.

 REKLAMA 
 SOLEMIS 


Prosimy o przybliżenie specyfiki działalności Państwa przedsiębiorstwa.
PROJPRZEM S.A. jest jednym z czołowych europejskich producentów systemów przeładunkowych. To nasza główna działalność, generująca prawie 70% przychodów. Nasze rozwiązania są już dostępne na rynkach w 36 krajach na trzech kontynentach: w Europie, Azji i Afryce. Jesteśmy również producentem konstrukcji stalowych, które znajdują zastosowanie m.in. przy budowie obiektów przemysłowych, magazynów itp. Ta forma działalności, którą prowadzimy na indywidualne zamówienia klientów, przynosi nam jedną czwartą przychodów.

PROJPRZEM wraz z dwiema spółkami zależnymi zajmującymi się sprzedażą systemów przeładunkowych PROMStahl Polska i PROMStahl Gmbh tworzy grupę kapitałową PROJPRZEM S.A. W jej ramach wprowadziliśmy efektywny podział kompetencji w obszarach produkcji, logistyki i sprzedaży. PROJPRZEM odpowiada za organizację produkcji, zaopatrzenie w materiały i jakość produktów, a spółki handlowe za sprzedaż produktów i rozwój geograficzny grupy.
Co odróżnia PROJPRZEM od konkurentów na międzynarodowych rynkach?
Nasza grupa szybko rozwinęła się dzięki wykorzystaniu niszy rynkowej, jaką jest produkcja niestandardowych elementów systemów przeładunkowych na zamówienie klienta. Elastyczne podejście do oczekiwań i potrzeb klientów pozwala nam realizować nietypowe projekty, a to przekłada się na naszą przewagę konkurencyjną na rynku. Oczywiście produkty standardowe również mamy w ofercie. Stanowią one znaczny procent sprzedaży naszych spółek handlowych w Polsce, Niemczech i Turcji. Nasza oferta obejmuje dostawy kompletnych rozwiązań dla centrów logistycznych.
Jakie są najbliższe plany rozwoju przedsiębiorstwa?
Najważniejszym obszarem naszego działania jest produkcja i sprzedaż systemów przeładunkowych. Aby zwiększyć konkurencyjność naszej firmy, planujemy w krótkim czasie maksymalne usprawnienie i zautomatyzowanie produkcji standardowych wyrobów. W tym kierunku zmierza nasza polityka inwestycyjna.

Nasze cele to dalsza optymalizacja procesów produkcji zmierzająca do zwiększenia efektywności kosztowej, utrzymania jakości i skrócenia czasu produkcji. Planujemy robotyzację produkcji wyrobów standardowych, co pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na dostawę do 5 dni. Nawiązujemy współpracę z dostawcami podzespołów do nietypowych rozwiązań wytwarzanych na indywidualne zamówienia klientów. W dalszej perspektywie mamy w planach uruchomienie montowni produktów poza granicami Polski, co pozwoli na zoptymalizowanie kosztów logistyki na dalekie rynki, takie jak Dubaj, Maroko czy Indie.
A jakie są Państwa strategiczne cele na najbliższe lata?
Systematycznie zwiększamy wolumen sprzedaży na wszystkich rynkach, na których jesteśmy już obecni. Naszym celem jest podwojenie sprzedaży w ciągu trzech lat do 50 milionów euro. Największym rynkiem są dla nas Niemcy, z udziałem około 70% w całej sprzedaży. Drugim co do wielkości rynkiem jest Polska. Ważnym naszym odbiorcą jest również Rosja. Duży potencjał wzrostu widzimy na Ukrainie, Białorusi oraz Litwie, Łotwie i Estonii.

Świetnie się rozwija działalność założonej w czerwcu tego roku naszej handlowej spółki zależnej z siedzibą w Stambule. Spółka ta prowadzi już z powodzeniem sprzedaż systemów przeładunkowych na terenie Turcji, Jordanii i Izraela. W tym regionie przewidujemy ok. 40-proc. wzrost sprzedaży w ciągu trzech lat. W innych krajach azjatyckich, takich jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska na Bliskim Wschodzie oraz Indie i Pakistan, współpracujemy w zakresie sprzedaży z lokalnymi partnerami. Realizujemy również pierwsze kontrakty do krajów afrykańskich, takich jak Tunezja i Maroko. W naszej ocenie te rynki również mają duże perspektywy wzrostu.
Dlaczego podjęli Państwo decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu ERP?
Jesteśmy grupą kapitałową, która działa na wielu rynkach i szybko się rozwija. Zdawaliśmy sobie sprawę, że sprawne zarządzanie całą naszą organizacją wymaga zaawansowanych, zintegrowanych narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie. Dlatego w momencie, gdy tylko pojawiły się sprzyjające okoliczności, to znaczy gdy mieliśmy nie tylko zabezpieczone odpowiednie środki finansowe, ale również zarezerwowany czas na przeprowadzenie projektu wdrożenia, podjęliśmy decyzję o implementacji zintegrowanego systemu ERP.
Minął już ponad rok od wdrożenia systemu IFS Applications. Jak przebiega jego eksploatacja?
To bardzo obszerne wdrożenie, które objęło wszystkie najważniejsze obszary naszej działalności. System IFS Applications zapewnia w naszym przedsiębiorstwie obsługę dwóch różnych modeli produkcji: produkcji systemów przeładunkowych oraz opartego na projektach wytwarzaniu konstrukcji stalowych na zamówienie klientów. System wspiera również dwa różne rodzaje procesów sprzedaży: sprzedaż systemów przeładunkowych i sprzedaż konstrukcji stalowych. Kolejne obszary objęte systemem to pełna logistyka wraz z zarządzaniem magazynami, finanse, raportowanie, utrzymanie ruchu i in.

Stale rozszerzamy naszą praktyczną wiedzę o systemie i odkrywamy nowe możliwości jego wykorzystania. Najtrudniejsze były trzy pierwsze miesiące eksploatacji systemu. Wszyscy zdawaliśmy sobie wtedy sprawę z odpowiedzialności. To już nie była bezpieczna faza testów. Produkcja musiała się odbywać bez zakłóceń, a to wymagało od nas pełnej mobilizacji.

Na początku wydawało nam się, że tworzenie raportów i pozyskiwanie danych z systemu będzie skomplikowane. Teraz potrafimy już efektywnie korzystać z nowych funkcji. Pracownicy przyzwyczaili się do pracy z IFS Applications − większość z nich korzysta z systemu na co dzień.

Powodzenie tego złożonego projektu uznaję za wielki sukces ludzi, którzy brali w nim udział, i jestem im ogromnie wdzięczna za zaangażowanie.
Jak z perspektywy minionego roku ocenia Pani korzyści z wdrożenia systemu IFS Applications?
Z punktu widzenia zarządu istotną korzyścią jest możliwość raportowania na bieżąco oraz pełny wgląd w realizację procesów w przedsiębiorstwie. Zapewniony jest sprawny przepływ informacji na wszystkich poziomach organizacyjnych. Każdy pracownik korzystający z systemu może samodzielnie uzyskać dostęp do potrzebnych mu danych. To oznacza dla nas wszystkich ogromną oszczędność czasu, przekładającą się na większą wydajność pracy. Uważam, że to wielka wartość dodana tego wdrożenia.

Zwiększyła się efektywność produkcji. Mamy możliwość monitorowania pełnego cyklu życia naszych wyrobów — od zapytania ofertowego, przez produkcję, po dostawę do klienta. Sprawniej przebiegają procesy w obszarze finansów, zaopatrzenia i sprzedaży.

Co bardzo ważne, skalowalność i elastyczność systemu IFS Applications umożliwi nam dalszy rozwój i dopasowanie rozwiązania wraz ze wzrostem działalności naszej grupy.
Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top