Innowacyjni oportuniści

W jaki sposób dostęp do właściwych danych stymuluje innowacyjne strategie finansowe oraz zapewnia rozwój biznesowy?

Przełomowe badanie PwC pokazuje głęboką zależność między innowacją a wzrostem firm. Biorąc pod uwagę dzisiejsze wymogi rozwoju przedsiębiorstw oraz korzyści oferowane przez innowacje, ważne jest podejmowanie przez nie rozważnych inwestycji. Niewystarczające inwestycje mogą oznaczać dla przedsiębiorstw ryzko pozostania w tyle za konkurencją, ale zbyt wiele inwestycji może okazać się o wiele bardziej niebezpieczne.

Podejmowanie trafnych decyzji o inwestycjach, które napędzają innowacyjne strategie finansowe, może okazać się trudne dla dyrektorów finansowych, którzy pozbawieni są wglądu w dane operacyjne. Jest to szczególnie wyzwaniem w świetle tzw. digital disruption – dyrektorzy finansowi muszą zmierzyć się z większą liczbą źródeł danych, kanałów, z licznymi modelami biznesowymi, z naturą globalnego biznesu i bardzo dużą zależnością od zewnętrznych partnerów. Wszystko to wymusza konieczność zapewnienia większej dostępności do informacji i zapewnienia możliwości szybkiego reagowania.

Deficyt danych u CFO

Analiza wyników najnowszego badania pokazuje, że wielu dyrektorów finansowych ma do czynienia z „deficytem danych”, który zagraża procesowi decyzyjnemu, zarządzaniu sprawami podatkowymi, kontrolowaniu operacji finansowych oraz umiejętności przedsiębiorstwa mierzenia się z problemami wynikającymi ze zjawsika digital disruption. W najnowszym badaniu przeprowadzonym wśród 1500 osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe w przedsiębiorstwach, przeprowadzonym na zlecenie Epicor Software Corporation, ponad 46 proc. dyrektorów finansowych stwierdziło, że podejmują decyzje biznesowe w oparciu o „przeczucia” oraz instynkt, a nie na podstawie precyzyjnych danych wewnętrznych.

Zebrane odpowiedzi świadczą o tym, że brak dostępu do odpowiednich informacji finansowych ma bezpośredni wpływ na wyniki firm oraz reputację CFO. 45 proc. badanych twierdzi, że niewystarczająco dobre dane utrudniają podejmowanie decyzji w danym momencie a niedokładne informacje są główną przyczyną błędów organizacyjnych.

Badanie pokazuje także, że brak pełnych informacji finansowych ma negatywny wpływ na rentowność przedsiębiorstw. Im więcej CFO opiera się na danych empirycznych, podczas podejmowania decyzji, tym szanse na wyższą rentowność są większe. W badanej próbie, dyrektorzy finansowi, którzy przy podejmowaniu decyzji polegali na danych empirycznych, a nie na instynkcie, mieli większe zyski – 72% z nich zauważyło wzrost przychodów.

Istnieje związek między umiejętnością wykorzystania nadarzających się okazji, innowacją i wzrostem a bez odpowiednich danych, przedsiębiorstwa nie mogą w pełni wykorzystać pojawiających się szans oraz podejmować właściwych decyzji inwestycyjnych mających na celu wykorzystanie innowacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że badanie pokazuje, iż 1 na 2 dyrektorów finansowych polega na „przeczuciach" i instynkcie podczas podejmowania decyzji biznesowych zamiast bazować na szybkim dostępie do dokładnych, wewnętrznych danych, można stwierdzić, że wielu z nich po prostu snuje domysły. To jedynie szczęście lub przypadek, że przedsiębiorstwu udaje się dobrze przewidzieć ile inwestycji powinno podjąć, żeby wspierać innowacje i wzrost. Bardziej prawdopodobne jest, że dojdą one do liczby, która jest albo za duża albo za mała.

Tworzy to dwa scenariusze: błądzenie w stronę konserwatyzmu finansowego może postawić firmę w niekorzystnej sytuacji względem konkurencji – dzieje się tak, gdy dyrektorzy finansowi nie mają wystarczającej pewności, przez co niemożliwe jest zmaksymalizowanie inwestycji w innowacyjność.

Z drugiej strony, nadgorliwość w inwestycjach w innowacje może spowodować, że firmy przegapią oczekiwania rynku a wydatki przewyższą dochody. Dodatkowo, istnieją dowody na to, że wydając zbyt wiele na innowacje możliwe jest osłabienie wzrostu i rentowności. Badanie Bernstein Research pokazuje, że przedsiębiorstwa technologiczne wydające więcej niż 18 proc. przychodów na badania i rozwój, mają tendencję do osiągania gorszych wyników oraz mogą być prześcignięte przez te firmy, które wydają mniej na ten cel.

Biorąc pod uwagę, że innowacyjność jest kluczem wzrostu, firmy potrzebują procedur, które pozwolą im być bardziej dokładnymi przy planowaniu tego rodzaju inwestycji. Planując innowacyjne strategie finansowe nie można być „prawie pewnym”, ponieważ przyszłość firmy i jej sukces zależą od decyzji podejmowanych w danym momencie. Dyrektorzy finansowi muszą być pewni przy przyznawaniu środków na rozwój biznesu w takich obszarach jak obsługa klienta, sprzedaż, marketing oraz w kluczowych obszarach inwestycyjnych, takich jak prace rozwojowe nad nowym produktem czy partnerstwa.

Na nowo

W czasie, w którym nastąpiły znaczące zmiany w modelach biznesowych i wymogach w zakresie zarządzania finansowego, jak również prędkości przysłania danych oraz ich liczby, w wielu przedsiębiorstwach modele biznesowe pozostały bez zmian. Badanie pokazuje, że 60 proc. dyrektorów finansowych nadal polega na arkuszach kalkulacyjnych programu Excel w celu uzyskania danych. Co zadziwiające, są to również firmy z ponad 1 mld dolarów rocznych przychodów.

Mając na uwadze wsparcie inteligentnych strategii finansowych dla innowacji i wzrostu, przedsiębiorstwa muszą mieć możliwość szybkiego dostępu do informacji i ich analizy – to znacząco poprawi proces podejmowania decyzji. Rozwiązaniem jest posiadanie nowoczesnej finansowej infrastruktury IT, która zapewnia dostarczenie dokładnych danych właściwym osobom – co ważne: w odpowiednim czasie i w stosowny sposób. Umożliwia to zapewnienie solidnych danych do podejmowania dobrych decyzji.

Źródło: www.epicor.pl
Autor: Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu, Epicor Software

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top