5 sposobów, aby przekonać zarząd, że Twoja firma potrzebuje nowego systemu ERP

Budowanie organizacyjnego wsparcia jest jednym z najtrudniejszych aspektów uruchomienia nowego projektu ERP. Bez względu na to, jak trudne jest aktualne środowisko operacyjne i techniczne kierownictwo nie zawsze będzie wspierać zmiany - zwłaszcza, jeśli nie widzi i nie rozumie potrzeby ich wprowadzenia.


 
Oto pięć sposobów, które pomogą sprzedać wewnątrz organizacji oraz przełożonym potrzebę wdrożenia nowego systemu ERP.
  1. Skoncentruj się na kosztach, korzyściach oraz ROI projektu. Po pierwsze, a zarazem najważniejsze, kadra kierownicza chce słyszeć o projecie w kategoriach mierzalnych – najlepiej w złotówkach. Nieskuteczność oraz nieefektywnośc procesów i systemów funkcjonujacych w organizacji, może być oczywista dla jego użytkowników, natomiast dla zarządu to nie musi być już aż tak pilne chyba że zobaczą koszty, które generuje organizacja przez utrzymywanie obecnego systemu lub oszczędności jakie może osiągnąć. Może to obejmować redukcję tzw. twardych kosztów, jak konserwacja oprogramowania, czy też ręczna obsługa procesów biznsowych, ale również tzw. “miękkich” korzyści, jak koszt alternatywny związany z brakiem możliwości zaspokojenia klientów, a co za tym idzie zwiększenia przychodu. Tak, czy inaczej korzyści te powinny być przedstawione na solidnym przykładzie, który będzie przekonywujący dla kadry zarządzającej.
  2. Wykorzystaj swoich biznesowych i operacyjnych partnerów, aby zbudować mocne argumenty. Jeżeli jesteś, częścią działu IT lub średniego szczebla zarządzania, twój projekt będzie lepiej odbierany jeśli uda ci się zmobilizować wokół niego pozostałe działy. Jeśli uda się Tobie uzyskać wsparcie dyrektora finansowego, marketingu lub logistyki, twoje szanse na “sprzedanie” projektu zarządowi wzrosną. Ponadto zagwarantuje to wspracie podczas wdrażania systemu ERP w momentach, w których będzie ono najbardziej potrzebne. 
  3. Zastanów się nad bieżącą sytuacją oraz alternatywami wdrożenia nowego systemu ERP. Ogólnie mówiąc kierownictwo lubi kiedy ma możliwość przyjrzenia się wielu opcjom. Możesz odczuwać, że wdrożenie nowego systemu ERP jest jedynym wyjściem – i tak może być, ale będziesz musiał przedstawić, że projekt został  dobrze przemyślany i zostały wzięte pod uwagę różne inne możliwości. Ma to szczególne znaczenie jeśli aletnernatywne rozwiązania są tańsze i mniej ryzkowne od proponowanego przez Ciebie. Nie bój się odkrywać i porównywać możliwości alternatywnych, takich jak podtrzymanie i upgrade obecnego systemu lub koncentracja na usprawnieniu procesów biznesowych. Takie podejście sprawi, że rekomendowane przez Ciebie rozwiązanie ERP będzie bardziej wiarygodne, a w niektórych przypadkach może się okazać, że alternatywne rozwiązania są korzystniejszej od wymiany systemu ERP na nowy.
  4. Decyzja o wyborze ścieżki, którą chcemy podążać jest stosunkowo prosta w stosunku do tego jak osiągnąć założony cel. Innymi słowy mówiąc przemyślana analiza oraz zalecenia zaważą na sposobie realizacji projektu. To jak nowe procesy zostaną zdefiniowane, jak można wykorzystać zarządzanie zmianą organizacyjną i ograniczyć ryzyko zapewni pozytywne przyjęcie projektu wymiany ERP przez kadrę zarządzającą oraz jej wsparcie.
  5. Nie czekaj, aż będzie za późno. Dobre decyzje rzadko podejmowane są pod presją czasu, na ostatnią chwilę. Mając to na uwadze ważne jest, aby budować poparcie dla projektu wymiany systemu ERP, na długo przed tym aż obecny dostawca zawiesi wsparcie i rozwój bieżącego rozwiązania.

Sukcesu nie można zagwarantować, natomiest te pięć prostych zasad dają szanse na sprawniejsze przejście przez proces wymiany systemu ERP.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top