5 przykładów tego, jak nowoczesny ERP może pomóc w podejmowaniu lepszych i szybszych decyzji biznesowych

Zjawisko digital disruption przyniosło ze sobą większą liczbę źródeł danych oraz kanałów, liczniejsze i bardziej złożone modele biznesowe, rosnącą globalizację oraz większą zależności od zewnętrznych partnerów. Zjawisko to pociągnęło za sobą również rozwój mobilności, narzędzi społecznościowych, analityki oraz wielu innych innowacji technologicznych. W środowisku stwarzającym wiele możliwości, starego typu systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) nie zapewniają wystarczającego wsparcia coraz to bardziej dynamicznym procesom decyzyjnym, kluczowym do osiągnięcia sukcesu.


 
Równocześnie należy stale pamiętać, że ilość danych rośnie. W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez firmy Epicor Software oraz Redshift , dyrektorzy finansowi zostali poproszeni o wskazanie czynników, które będą miały największy wpływ na finanse i księgowość w ich firmie w przeciągu najbliższych dwóch do trzech lat. Najczęstszymi odpowiedziami były Big Data (28 proc. ankietowanych) oraz inwestycje w nowe, bardziej zaawansowane oprogramowanie IT dla finansów.

Wielu firmom podejmowanie działań w tym kierunku może wydać się zbyt przytłaczające, podobnie jak proces tworzenia efektywnych strategii i wykorzystania odpowiednich systemów w celu ich realizacji. Dzisiejszy biznes wymaga szybkiego działania oraz obecności oprogramowania wspierającego skuteczne podejmowanie decyzji. Roczny biznesowy cykl planowania, budżetowania i prognozowania robi się zbyt ograniczony – firmy nie powinny zajmować się planowaniem i budżetem jedynie w takim ujęciu. Responsywność i szybkie podejmowanie decyzji stają się obecnie kluczowe.

W celu wspierania procesu podejmowania decyzji i działań, nowoczesne platformy ERP umożliwiają firmom analizowanie warunków biznesowych. Przyczynia się to do powstawania lepszych biznes planów, możliwości monitorowania i mierzenia postępów oraz uzyskania wglądu we wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Stare systemy ERP mogą nie być w stanie pomóc Ci w podejmowaniu właściwych decyzji w odpowiednio szybkim czasie, spowalniając tym samym rozwój firmy. Oto pięć powodów, dla których warto wdrożyć nowoczesne oprogramowanie biznesowe:
  1. Jedno źródło wiedzy: Decyzje podejmowane na podstawie jasnych, spójnych informacji o kondycji firmy, sprzyjają osiągnięciu przewagi konkurencyjnej. Gdy wszystkie dane są konsekwentnie przechowywane w jednym miejscu, a dostęp do nich jest niezależny, bez względu na to czy są wykorzystywane do tworzenia raportów finansowych, kontroli operacyjnej, budżetowania czy planowania, firmy są w stanie zapewnić najwyższą jakość obsługi klienta. Jest to bardzo korzystne zwłaszcza na dużych, złożonych i szybko zmieniających się rynkach.
  2. Dokładny wgląd do aktualnych danych: Przedsiębiorstwa nigdy wcześniej nie potrzebowały dostępu do informacji w celu lepszego podejmowania decyzji w takim stopniu, jak obecnie. Firmy powinny mieć możliwość generowania raportów w każdym momencie oraz na dowolnym urządzeniu przenośnym, tak aby osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji mogły uzyskać wgląd w aktualny stan wszystkich procesów zachodzących w firmie, jak również wybranych obszarów, które chcą zbadać. Dostęp do dokładnych danych we właściwym czasie może pomóc menedżerom wprowadzać ulepszenia w dowolnym momencie. Możliwość szerszego analizowania szczegółowych informacji, dostarcza konkretnych danych, niezbędnych do podejmowania najbardziej trafnych decyzji, bez konieczności opierania się na „przeczuciach”.
  3. Informacje w czasie rzeczywistym: Decyzje powinny być oparte na aktualnych informacjach, a nie tradycyjnych raportach, które stają się nieaktualne od razu po ich przygotowaniu. Przedsiębiorstwa, które polegają na danych w czasie rzeczywistym mogą natychmiast podejmować decyzje, co prowadzi do zwiększenia satysfakcji klienta, wydajności operacyjnej oraz większej produktywności. 
  4. Automatyzacja decyzji: Gdy proces podejmowania decyzji jest zautomatyzowany w przedsiębiorstwie, możliwe jest odciążenie pracowników. Umożliwia im to wyjście z inicjatywą, wykorzystanie doświadczenia oraz intuicji do wprowadzania innowacji – takie podejście prowadzi do rozwoju biznesu. Doświadczeni menedżerowie nie powinni tracić czasu na podejmowanie decyzji, które z łatwością może wykonać system. Warto również zauważyć, że nastawienie odpowiednich procesów automatyzujących decyzje, powinno być łatwe. Elastyczna platforma sprawi, że procesy mogą być dostosowane do wprowadzanych zmian oraz potrzeb wynikających z dalszego rozwoju firmy.
  5. Baza wiedzy o zasobach: Fundamenty ERP oparte są na korzyściach wynikających ze współpracy. Rozwiązania społecznościowe, wbudowane w dzisiejsze systemy ERP, wspierają nowy model współpracy w firmach, zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. Może to być na przykład współpraca dotycząca projektu, klienta, przetargu lub procesu budżetowania. Dostęp do rozbudowanej bazy informacji o zasobach zmienia możliwość wykorzystywania systemu ERP, pozwalając wszystkim pracownikom angażować się w biznes i wykorzystywać oprogramowanie do podejmowania bardziej świadomych decyzji i wspierania innowacyjnych pomysłów.

W badaniu firmy Redshift prawie połowa dyrektorów finansowych (44 proc.) stwierdziła, że decyzje podejmowane są często dynamicznie w momencie nadarzających się okazji. Posiadanie dobrze dobranego systemu, dostarczającego rzetelne dane odpowiednim osobom we właściwym czasie, pozwala liderom biznesowym bez wątpliwości wykorzystywać nadarzające się okazje oraz dbać o rozwój firmy.

Autor: Chris Purcell, Product Marketing Manager, Epicor Software

1Badanie, przeprowadzone przez Redshift Research na zlecenie Epicor Software, jest oparte na wywiadach przeprowadzonych z ponad 1500 specjalistami ds. finansowych z różnych krajów świata. Jego celem było sprawdzenie kluczowych wyzwań, które stoją przed dyrektorami finansowymi, podczas podejmowania decyzji.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top