IT zmienia branżę produkcyjną

Współcześni producenci muszą stawiać czoła licznym nowym technologiom – od rozwiązań mobilnych, przez sieci społecznościowe, analitykę i cloud computing, po Internet Rzeczy, nanotechnologię, druk 3D i wiele innych. Połączenie tych technologii sprawia, że branża produkcyjna staje się jedną z najbardziej zaawansowanych. Przedsiębiorcy muszą być pewni, że będą w stanie zareagować na dynamicznie zachodzące zmiany oraz dostosować się do nich, inaczej znacznie osłabią swoją pozycję.


 
Przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych coraz częściej sięgają po systemy zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) nowej generacji po to, by dostosować się do wspomnianych przeobrażeń. Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą Redshift Research wskazuje, że systemy ERP są kluczowe dla 80 proc. przedsiębiorstw.1 Oprogramowanie umożliwia poprawienie tempa pracy, wspiera w realizacji złożonych zadań oraz podejmowaniu bardziej trafnych decyzji. Chociaż wyniki ankiety wskazują jednoznacznie, że rola systemów ERP rośnie, to równocześnie nie ulega wątpliwości, że muszą one stać się bardziej responsywne. Połowa respondentów stwierdziła, że ich dotychczasowy system ERP był jedynie wystarczający lub podstawowy, a 35 proc. jest niezadowolonych ze zbyt długiego czasu oczekiwania na uzyskaniez systemu potrzebnych informacji. Ankietowani zostali również zapytani o preferowany sposób dostępu do ERP w przyszłości. Nie jest zaskoczeniem, że 65 proc. użytkowników biznesowych określa dostęp za pomocą urządzeń mobilnych jako istotny.

Dostęp za pomocą urządzeń mobilnych

Wraz z popularyzacją pracy zdalnej, mobilne rozwiązania biznesowe stają się niezbędne w systemach zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Na rynku istnieje kilka systemów ERP oferujących pełną funkcjonalność i integrację kokpitów na urządzeniach przenośnych. Badanie firmy Redshift wykazało, że 43 proc. ankietowanych chce dostępu do systemu z poziomu smartfona, a 38 proc. przy użyciu tabletu.2 W pełni funkcjonalny mobilny system może otworzyć nowe możliwości użytkownikom ERP – od dostępu do informacji o potencjalnym kliencie podczas wydarzenia handlowego, po sprawdzanie stanu zamówienia podczas spotkania z klientem.

Współpraca społecznościowa

Współpraca społecznościowa jest nierozerwalnie związana z mobilnością. Narzędzia społecznościowe wpływają na sposób komunikacji – może to być prośba o pomoc, udział w specjalnych grupach, śledzenie aktywności ekspertów czy zdobywanie lub wymiana informacji. Koncepcja współpracy społecznościowej umożliwia wszystkim pracownikom wykorzystywanie, niezależnie od miejsca i czasu, zbiorowej wiedzy i doświadczenia wszystkich osób tworzących daną sieć.

Blisko połowa badanych przedsiębiorstw jest zgodna, ze współpraca społecznościowa może przyczynić się do poprawy komunikacji z klientem, w wyniku dzielenia się informacjami w nowy, interaktywny sposób. Firmy wykorzystujące współpracę społecznościową mają okazję wyprzedzić te, które tego nie robią.

Wybór: zmiana

Wschodzące rynki wydają się być najbardziej skłonne do zmian w zakresie systemu ERP. Przykładowo przedsiębiorstwa w Chinach i Meksyku są dużo bardziej otwarte na adaptację narzędzi współpracy społecznościowej niż firmy z Europy i Stanów Zjednoczonych.3

Możliwe, że wiodący producenci z krajów charakteryzujących się dojrzałą gospodarką (takich jak Wielka Brytania), zdali już sobie sprawę z korzyści, które umożliwiają im bycie lepszymi niż konkurencja. Firmy te zazwyczaj pracują na starszym systemie ERP i adaptacja rozwiązań umożliwiających współpracę społecznościową może wydawać się im trudna. Przedsiębiorstwa z rynków wschodzących bardzo często wdrażają systemy ERP po raz pierwszy, dlatego pozornie mają większy wybór i lepszą możliwość pomiaru ROI. W tym sensie gospodarki dojrzałe zostają za nimi w tyle.

Reakcja na wzrost ilości danych

Firmy wykorzystujące większą łączność, wytwarzają również więcej danych. Informacje te są coraz bardziej dynamiczne, bezpośrednie oraz dostępne bez zbędnych opóźnień. Ze względu na fakt, że ilość danych nieustannie rośnie, przedsiębiorstwa potrzebują nowych rozwiązań zapewniających szybszy wgląd do nich oraz umożliwiających ich wykorzystanie. To w jaki sposób reagować na wzrost ilości danych powinno stać się kluczowym zagadnieniem dla współczesnych przedsiębiorstw.

Producenci polegają na systemach ERP, które umożliwiają im konwersję przytłaczającej ilości danych na informacje umożliwiające sprawne działanie. Ważną cechą systemu zarządzania zasobami przedsiębiorstwa jest dostarczanie informacji osobom, które ich potrzebują w odpowiednim czasie, dobrze dobranej formie oraz w sposób umożliwiający szybkie podjęcie działania niezależnie od miejsca, w którym dane osoby przebywają. Znaczenie systemu ERP zwiększa się ze względu na jego rosnący wpływ na każdy obszar prowadzonej działalności – jest pomocne zarówno wśród pracowników hali produkcyjnej, jak również osób zarządzających firmą.

Łatwość użytkowania

Informacje muszą być łatwe do zrozumienia. Większa ilość danych niż kiedykolwiek wcześniej powoduje, że menedżerowie powinni mieć możliwość uzyskania szybkiego dostępu do potrzebnych informacji, które będą mogli poprawnie zinterpretować. Dzięki temu będą w stanie w odpowiedni sposób zareagować na zachodzące zmiany. Dane powinny być przedstawione w łatwej do przyswojenia formie. Kokpity, znane pod angielską nazwą Dashboards, zawsze były popularnym narzędziem do analityki w ramach ERP – teraz możemy spodziewać się, że będą one powszechnie używane w zespołach menedżerskich w celu szybkiego dostępu do odpowiednio przedstawionych danych związanych z produktywnością oraz wydajnością operacyjną.

W czasie dynamicznie zachodzących zmian, kluczową kwestią dla przedsiębiorstw produkcyjnych staje się umiejętność reagowania na nie oraz dostosowania się do nich. Mobilność, współpraca społecznościowa, responsywność, wybór oraz łatwość użytkowania – oto kierunki, które muszą obrać te z nich, które chcą zwiększyć swoją szansę na szybkie reagowanie oraz dostosowanie się do zmian.

Piotr Krzysztoporski, dyrektor ds. konsultingu, Epicor Software Poland


1Redshift Research; Global ERP Survey 2014: Redshift Research przeprowadziło ankietę wśród ponad 1500 profesjonalistów pracujących w przedsiębiorstwach o różnej wielkości, działających w różnych branżach oraz
2Redshift Research; Global ERP Survey 2014
3Redshift Research; Global ERP Survey 2014
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top