Logistyka dystrybucji w systemach ERP

GRAFFITI ERPSystemy ERP są rozbudowywane wokół głównych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, zaś szczególnym zainteresowaniem twórców ERP cieszą się te obszary i te aktywności, które – zoptymalizowane - mogą przynieść najwięcej wartości dodanej.
 

 
Obszarem szczególnie podatnym na efektywną współpracę z system informatycznym jest logistyka. Termin ten należy rozszyfrować jako pojęcie wielowarstwowe dotyczące różnych etapów jak i aktorów uczestniczących w głównym, kontekstowym procesie biznesowym.

Jako pierwszą weźmy pod lupę logistykę dystrybucji, której istotą jest zapewnienie towaru handlowego we właściwym czasie i właściwym miejscu. W przypadku dóbr produkowanych na magazyn, logistyk dystrybucji będzie rozważał jaki model będzie najatrakcyjniejszy w wyrażeniu potencjalnego popytu w przyszłości. W zależności od wyniku tej refleksji zostaną zredagowane plany produkcyjne, które w istocie rzeczy stają się kontekstem późniejszych dociekań logistyka zaopatrzenia. Czym będzie kierował się logistyk dystrybucji budując plany produkcyjne ? W pierwszej fazie dokona analizy popytu w okresie przeszłym i adekwatnym do okresu projektowanego. Analiza musi uwzględnić – na bazie sprzedaży – również trendy występujące na przestrzeni wielu lat. Sprzedaż musi zostać również oczyszczona ze zdarzeń i zjawisk incydentalnych. Aby tego dokonać, należy wykorzystać oprzyrządowanie systemu ERP – a takie narzędzia dobry system winien posiadać. Obok rejestracji sprzedaży w systemie ERP winien znajdować się opis zdarzeń wpływających na zarejestrowany popyt w przyszłości. Aby uniknąć błędów system informatyczny musi mieć również rejestrację sprzedaży utraconej, której dane będą wykorzystane podczas budowy modelu popytu. Aby zbudować właściwy model popytu, system będzie potrzebował dodatkowych informacji – jaki poziom skuteczności zaspokojenia potencjalnego popytu jest dla przedsiębiorstwa wystarczający.

Odwołując się do rozkładu normalnego potencjalnej wartości sprzedaży w przyszłości – a taki na użytek niniejszych rozważań zakładamy – widzimy, że dążenie do zaspokojenia 100 % potencjalnego popytu jest nieefektywne ze względu na koszty (magazynowania, utrzymania zapasu, zamrożenia gotówki…). System ERP winien więc pomóc dokonać rachunku bilansowania. Na bazie naszych rozważań, przy pomocy systemu ERP uda nam się stworzyć krzywą, która odwzorowuje potencjalny popyt w przyszłości. Plan sprzedaży będzie więc rysował krzywą dla poszczególnych okresów, ten zaś stanie się podstawą budowy planu produkcji – oczywiście z uwzględnieniem stanów magazynowych towarów oraz czasów produkcji tudzież czasów zaopatrzenia w materiały oraz zasobów i obciążeń przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach dąży się do uproszczeń, które pozwalają w prostszy sposób przewidywać popyt w najbliższej przyszłości. Najpopularniejszą metodą jest wyznaczenie minimalnego stanu magazynowego oraz ilości zlecanej do produkcji w konsekwencji wykrycia ilości minimalnej.

W jaki sposób logistyk dystrybucji – z pomocą systemu ERP – będzie obliczał wielkość minimalną? Należy założyć, że w ilość minimalna to ilość wystarczająca do pokrycia spodziewanego popytu w okresie realizacji zamówienia. Idąc dalej - okres realizacji zamówienia jest sumą czasu produkcji, transportu oraz okresem offsetu czasowego pomiędzy złożeniem zamówienia a zakładanym rozpoczęciem produkcji. Ilość zamawianą wyznaczamy natomiast na takim poziomie, aby zaspokoić popyt w okresie pomiędzy zatowarowaniem a okresem następnego badania i okresem realizacji zamówienia .

Poszczególne produkty i towary mogą mieć różną charakterystykę (cena, data użyteczności, ryzyko sprzedaży utraconej…), stąd też do różnych indeksów produktowych i towarowych, logistyk dystrybucji wyznaczy różne techniki postępowania. Indeksy zdywersyfikowane ze względu na różny sposób postępowania będą dzięki temu planowane optymalnie z uwzględnieniem cech indywidualnych.

Nie ma wątpliwości, że sprawne funkcjonowanie logistyki dystrybucji wymaga doświadczenia i mądrości prowadzącego. Jednakże jeszcze trudniej wyobrazić sobie, aby efektywnie poradzić sobie z tak trudnym zadaniem bez wspomagania ze strony systemu ERP, posiadającym pomocne narzędzia.

Autor: Dariusz Grześkowiak
Źródło: www.graffiti-erp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top