Logistyka zaopatrzenia

GRAFFITIERPLOGOAnalizując sens i istotę aktywności w sferze logistyki dystrybucji łatwo zauważamy - że to co jest jej owocem - jest z drugiej strony motorem napędowym innego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa – logistyki zaopatrzenia. Logistyk dystrybucji – jak mieliśmy się okazję wcześniej przekonać – planuje oraz organizuje proces, dzięki któremu produkty oraz towary o określonych rynkowych cechach będą bezpiecznie spoczywały w odpowiednim czasie we właściwym miejscu, aby zaspokoić spodziewany popyt.


Załóżmy, że podczas procesu unettowienia potencjalnego zapotrzebowania dostrzeżemy braki magazynowe związane z danym produktem. Aby zaspokoić popyt będziemy musieli go wyprodukować – dla naszych celów zakładamy bowiem, że mamy do czynienia z przedsiębiorstwem produkcyjnym. Produkcja pociąga za sobą wyzwolenie procesu zamówienia materiałów niezbędnych do wyprodukowania zamówionego wyrobu. Kołem zamachowym przekładającym potencjalny popyt na wyroby na popyt na materiały jest receptura będąca zasadniczym elementem technologii wytworzenia produktu. Logistyk zaopatrzenia jest więc z jednej strony zdeterminowany przez popyt organizowany przez logistyka dystrybucji i jego plany, z drugiej zaś strony dysponuje delikatną maszynerią w postaci marszrut technologicznych i receptur.

Sprawny system ERP nie poprzestanie jednakże na zwykłym wyliczeniu zapotrzebowania materiałowego. Logistyk zaopatrzenia będzie bowiem dążył do angażowania i związania środków pieniężnych w jak najkrótszym czasie, a więc zamówienie na materiały winno być wygenerowane dopiero wówczas, gdy czas realizacji zamówienia, czas transportu, czas offsetu do rozpoczęcia produkcji oraz czas produkcji będzie zakończony datą spodziewanego popytu na wyrób.

W zależności od rodzaju materiału oraz jego ceny logistyk będzie podejmował różne decyzje co do modelu zaopatrzenia. Jeżeli mamy do czynienia z materiałem o szybkim czasie zamówienia, niskim ryzyku wystąpienia braku bądź też wysokiej cenie materiału – logistyk zapewne podejmie decyzje o deterministycznym sposobie zamawiania – zamówienie zostanie wygenerowane po wyzwoleniu zamówienia na wyrób. Inny model zaopatrzenia na konkretny materiał zaproponuje logistyk zaopatrzenia w przypadku materiałów o dostępie sezonowym bądź dużych wahaniach cen w określonych periodach.

Dobra organizacja logistyki zaopatrzenia będzie więc potrzebowała wspomagania systemu ERP podczas dywersyfikacji materiałów ze względu na sposób i termin zaopatrzenia. Złożona produkcja może wymagać od logistyka zaopatrzenia aktywności w określaniu terminu realizacji najistotniejszych półwyrobów. Można wyobrazić sobie sytuację, że na potrzeby produkcji wyrobów jest wymagany szczególnie często określony półwyrób. Logistyk na podstawie następujących parametrów: kosztu wytworzenia, czasu wytworzenia, kosztu magazynowania może podjąć decyzję o budowie modelu zapotrzebowania na taki półwyrób na bazie stochastycznej analizy.

Dobre zarządzanie logistyką zaopatrzenia wymaga skrupulatnych analiz cenowych oraz jakościowych. Z technologią wytworzenia produktu mogą wiązać się konkretne postulaty jakościowe związane z materiałami i półwyrobami. Stąd też zapytania cenowe oraz kartoteka ofert naszych dostawców w systemach ERP muszą zawierać pełną ewidencję parametrów jakościowych wraz z obostrzeniami związanymi z transportem, terminami dostawy oraz cenami.

System zintegrowany pozwoli nam następnie śledzić i rejestrować ich rzeczywiste wartości podczas przyjęć dostaw z zewnątrz, dając możliwość interwencji. Ewidencja różnic jakościowych, terminowych oraz potencjalnie cenowych będzie kopalnią wiedzy na użytek budowy wyboru algorytmów najlepszych dostawców w przyszłości. Nie ma również wątpliwości co do tego, że właściwy system ERP – wspomagając logistyka zaopatrzenia – przyczyni się do budowy jasnych i przejrzystych procedur optymalnych dostaw od optymalnych dostawców.

Źródło: www.graffiti-erp.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top