ABAS POLANDW produkcji jednostkowej obowiązuje zasada, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana. Nie ma tu dwóch jednakowych zamówień i produktów, a prośby klientów o wprowadzenie zmian w trakcie realizacji projektu są często na porządku dziennym.

 REKLAMA 
 SOLEMIS 
 
Konstrukcje, procesy i kalkulacje trzeba wciąż modyfikować, co oznacza olbrzymi nakład pracy związany z projektowaniem, rozwijaniem i planowaniem produkcji. Bez nowoczesnego, branżowego systemu ERP firmy zajmujące się produkcją jednostkową praktycznie nie są w stanie w pełni orientować się w swoich kosztach, zasobach i harmonogramach.

W produkcji jednostkowej najważniejszy jest klient

Klienci oczekują coraz bardziej wyjątkowych i złożonych produktów, w miarę możliwości bez ponoszenia dodatkowych kosztów, a prowadzenie rentownej działalności, w tych utrudnionych warunkach rynkowych i produkcyjnych, to dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją jednostkową duże wyzwanie.

Koncepcje „lean” wykorzystywane w produkcji seryjnej nie zapewniają wystarczających możliwości optymalizacji w przypadku produkcji pojedynczych elementów. Dlatego firmy prowadzące produkcję tego typu, które chcą utrzymać konkurencyjność również w przyszłości, w większym stopniu stawiają na innowacyjne technologie i wsparcie informatyczne w postaci nowoczesnych systemów ERP.

Jak system abas ERP wspiera producentów jednostkowych?

System abas ERP pomaga zakładom produkcyjnym elastycznie reagować na życzenia klientów, co pozwala przekształcić wyzwania związane z wytwarzaniem pojedynczych produktów i Przemysłem 4.0 w przewagę nad konkurencją.

Do najważniejszych cech i funkcji oprogramowania abas ERP w zakresie produkcji jednostkowej należą:
  • kartoteka klienta i projektu zapewniająca całościowy przegląd informacji, który uwzględnia np. obroty, rozrachunki, otwarte procesy i zadania, notatki, zarchiwizowane dokumenty z systemu zarządzania dokumentami, urządzenia objęte serwisem i trwające prace serwisowe;
  • ukierunkowanie na projekty przy planowaniu zaopatrzenia i zarządzaniu dostawcami;
  • elastyczne kalkulacje projektowe: kalkulacje wstępne, bieżące i wynikowe; 
  • lista produkcyjna dla danego zamówienia/projektu, rozszerzana lista produkcyjna dla danego projektu, edytowalna lista produkcyjna dla danego zamówienia; • centrum projektów;
  • kartoteka urządzenia z wykazem części dla całego jego cyklu życia oraz listą części zamiennych/zużywalnych;
  • planowanie produkcji/montażu za pomocą graficznego centrum sterowania; • planowanie zdolności produkcyjnych;
  • ważne wskaźniki i analizy związane z produkcją jednostkową, np. zbiorcze wskaźniki dotyczące wszystkich projektów (w szczególności analiza godzin w zestawieniu ze stopniem realizacji), czynniki ryzyka związane z projektem, wąskie gardła w zakresie zdolności produkcyjnych (zwłaszcza w obszarze konstrukcji, produkcji, montażu i serwisu), prognoza dla projektu i lejek sprzedaży (w szczególności dla kluczowych klientów), analizy przychodów ze sprzedaży (dla zakończonych i bieżących projektów oraz na poziomie całego przedsiębiorstwa);
  • aplikacje mobilne np. dla działów sprzedaży, zakupów i serwisu oraz magazynu.
Bezkompromisowa elastyczność warunkiem zysku

Konsekwentne wykorzystanie nowych technologii to dzisiaj po prostu konieczność. Obecne trendy rynkowe takie jak druk 3D, robotyka czy rozszerzona rzeczywistość zwiększają szybkość, jakość i elastyczność, czyli istotne czynniki wpływające na sukces produkcji jednostkowej. Przyszłościowo myślące firmy zajmujące się produkcją na zamówienie i pionierzy w dziedzinie masowej indywidualizacji nie tylko są jednak innowacyjnymi liderami technologicznymi, lecz także oczekują od swoich systemów ERP bezkompromisowej elastyczności.

Źródło: www.abas-poland.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top