ThyssenKrupp Energostal jest czołowym dystrybutorem wyrobów hutniczych i tworzyw sztucznych w Polsce. W zeszłym roku spółka zanotowała ponad 1,7 mld zł przychodów, niemal 60 mln zł zysku netto i sprzedała 565 tys. ton stali. Posiada centra logistyczne w Warszawie, Poznaniu i Dąbrowie Górniczej. Sprzedaż prowadzi poprzez rozbudowaną sieć 19 oddziałów i filii zlokalizowanych na terenie całego kraju.
Asortyment produktów ze stali węglowej, stali nierdzewnej, metali nieżelaznych oraz tworzyw sztucznych dla reklamy, budownictwa i przemysłu obejmuje blisko 40 tysięcy pozycji. Procesy sprzedażowe przy tak obszernej kategoryzacji towarowej i rekordowych wynikach wymagają stałej kontroli. Teraz ThyssenKrupp Energostal analizy przeprowadza w QlikView.

Szczegółowe raporty dotyczące sprzedaży pod kątem struktury handlowej z dokładnością do efektów pojedynczego pracownika pionu handlowego, zbilansowane analizy dotyczące pojedynczego produktu – ile sprzedano w poszczególnym regionie, którym kontrahentom – dziś przygotowanie takich zestawień pracownikom ThyssenKrupp Energostal zajmuje ułamki sekund. Jednak nie zawsze tak było. Jeszcze rok temu w firmie przygotowywano raporty przy pomocy modułu raportowego OLAP i hurtowni danych.
Korzystanie z tamtej technologii niekorzystnie wpływało na efektywność kluczowych pracowników. Menedżerowie zlecali opracowanie analiz podwładnym, ci musieli pozyskać wymagane dane, przygotować finalne raporty, przesłać dokumenty. Procedura trwała kilka dni, co powodowało, że zawarte w raportach dane również nie były aktualne. Zdarzało się, że w gotowych analizach pojawiały się błędy i całą kilkudniową pracę trzeba było wykonać od początku – mówi Waldemar Kaszlewicz.
dzięki QlikView menedżerowie poszczególnych działów firmy nie mają z tym problemu. Sami logują się do systemu i po kilku kliknięciach myszką otrzymują gotowe analizy, w dodatku bazujące na aktualnych danych - narzędzie dokonuje kalkulacji metryk w czasie rzeczywistym w momencie klikania przez użytkownika.

Wszystko za sprawą asocjacyjnej bazy danych zlokalizowanej w całości w pamięci operacyjnej serwera. A przez proste odwzorowanie danych źródłowych nie potrzebuje kosztownych hurtowni danych, natomiast czas wdrożenia liczony jest nie w miesiącach, lecz w tygodniach. Ważną z biznesowego punktu widzenia korzyścią z wdrożenia narzędzia jest właśnie koszt samej inwestycji. Dzięki wykorzystaniu pamięci operacyjnej QlikView nie potrzebuje rozbudowanej i drogiej infrastruktury sprzętowej.
Kiedy wdrażaliśmy projekt pilotażowy w ThyssenKrupp Energostal, wykorzystaliśmy używany serwer wirtualny, z którego już nikt nie korzystał. Do dziś spełnia swoją rolę i po prostu czeka, aby go zastąpić nowszym modelem. To pokazuje, że wdrożenie systemu analitycznego o tak szerokim zakresie nie musi wiązać się z wielkimi wydatkami. Firma nie ma obowiązku kupować drogiego sprzętu komputerowego, może poczekać z inwestycją a środki dostępne w budżecie przeznaczyć na bieżące potrzeby – tłumaczy Marek Grzebyk, Dyrektor Departamentu BI w Hogart.
Zaangażowanie czasowe pracowników firmy Hogart, którzy wdrażali QlikView, nie przekroczyło sześciu tygodni. W dodatku samo przeszkolenie pracowników ThyssenKrupp Energostal w obsłudze aplikacji trwało kilka godzin.
QlikView jest tak intuicyjny w obsłudze, że pracownicy po krótkiej rozmowie i prezentacji działania programu potrafili bez problemu go obsługiwać. Nawet niektórzy z niedowiarków i przeciwników zmiany sposobu opracowywania analiz biznesowych dziś nie wyobrażają sobie pracy bez QlikView – wyjaśnia Waldemar Kaszlewicz.
Większość firm w swojej działalności wykorzystuje kompleksowe rozwiązania IT. Rozbudowane systemy komputerowe o modułowej budowie wspierają poszczególne działy, coraz częściej funkcjonalności poszczególnych programów są projektowane pod klucz. W ThyssenKrupp Energostal nie działa jeden system „skrojony na miarę”, działa ich wiele. A to wymaga narzędzia kompatybilnego z każdym z nich.
QlikView integruje dane ze wszystkich tych systemów i pozwala w syntetyczny sposób spojrzeć na całość prowadzonej działalności na jednym ekranie – mówi Robert Buchnajzer, Wiceprezes ThyssenKrupp Energostal.
Obecnie w QlikView pracownicy mogą przeprowadzać wielowymiarowe analizy dotyczące sprzedaży, zakupów, stanów magazynowych, rozrachunków i transportu na najbardziej szczegółowym poziomie. Generowane wizualizacje pozwalają na bieżąco kontrolować realizację wykonania planów we wszystkich oddziałach.
Dzięki QlikView możemy nadzorować aktywność współpracy pojedynczych pracowników pionu handlowego z klientami, sprawdzać, czy uległa zmianie i jakie mogą być jej powody – dodaje Robert Buchnajzer.
To jednak nie koniec wdrożenia. Bieżące potrzeby firmy stale się zmieniają i obecnie stosowany zestaw raportów może nie spełniać kryteriów za kilka miesięcy. Na szczęście w QlikView budowane aplikacje są tak konstruowane by bez problemu ewoluować, a użytkownicy mogą samodzielnie uczestniczyć w ich rozwijaniu. Bez ograniczeń. Bo, jak mówią, projekty Business Intelligence nie mają końca

Źródło: HOGART

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top