Departament Controllingu BRE Banku przyśpieszy i uelastyczni raportowanie na wszystkich poziomach organizacji, będzie miał też lepszy dostęp do informacji. Nowoczesne rozwiązanie Business Intelligence, w oparciu o platformę QlikView wdrożył Hogart Business Intelligence.BRE Bank posiada rozwinięty model bankowości oparty na strategii kilku marek i wielokanałowej sieci dystrybucji. Ze względu na swoją rozległą strukturę bank korzysta z wielu narzędzi i technologii IT, które zostały wdrożone na przestrzeni 25 lat działalności na rynku. W BRE Banku dane muszą być analizowane z wielu perspektyw – przygotowywane są raporty finansowe, zestawienia rentowności produktów czy rozliczenia wewnętrzne i alokacja kosztów. Imponujący jest także wolumen informacji przetwarzanych w Departamencie Controllingu: 20 milionów rekordów miesięcznie pogrupowanych w 60 zbiorach i 10 procesach przetwarzania. Dodatkowo, często wykonywane są analizy „ad hoc” wraz z pojawianiem się nowych potrzeb w różnych obszarach działalności banku.
Ilość danych oraz poziom komplikacji ich przepływów w dużym banku, wykorzystującym dziesiątki systemów informacyjnych powodują, że bez wydajnych narzędzi klasy Business Intelligence nie sposób wyobrazić sobie najprostszego nawet procesu raportowania i analiz. – mówi Przemysław Kłobut, Dyrektor Departamentu Controllingu i Informacji Zarządczej, BRE Banku.
BRE Bank poszukiwał narzędzia umożliwiającego łatwą i szybką wizualizację danych pochodzących z różnych i często rozproszonych źródeł. Ważnym kryterium była też efektywność kosztowa. Badając rynek rozwiązań Business Intelligence oraz możliwości oprogramowania oferowanego przez największych dostawców, przedstawiciele BRE doszli do wniosku, że platforma QlikView najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Sposób wdrożenia i korzyści

Aby zminimalizować ryzyko, BRE Bank skorzystał z formuły „Seeing Is Believing” – kilkudniowego projektu pilotażowego pozwalającego ocenić przydatność QlikView bez ponoszenia zasadniczych kosztów inwestycji. Jako pierwszy obszar wdrożenia wybrano alokację kosztów - najbardziej skomplikowany, wielopoziomowy proces podziału i przypisywania kosztów do poszczególnych jednostek organizacyjnych.
To był najbardziej rozbudowany system alokacji, z jakim dotychczas się spotkałem. Pomimo tego udało się go zaimplementować w 7 dni. – mówi Marek Grzebyk, Dyrektor Zarządzający Hogart Business Intelligence.
Sukces był możliwy nie tylko ze względu na wydajność i elastyczność QlikView, ale też dzięki odpowiedniemu opisowi procesu oraz bezpośredniemu zaangażowaniu działu controllingu BRE. Lekka metodyka wdrożeniowa (agile), którą zastosowano, umożliwiła skrócenie czasu analizy wstępnej i ograniczenie poziomu szczegółowości opisu. Projektant QlikView z analitykiem BRE Banku na bieżąco dostosowywali działający prototyp do odkrywanych wyjątków i przypadków szczególnych. To pozwoliło osiągnąć lepszy rezultat w krótszym czasie i mniejszym nakładem pracy w fazie wstępnej.
Wspólnie z firmą Hogart przeprowadziliśmy projekt pilotażowy. Chcieliśmy zobaczyć, jak rozwiązanie będzie działało w praktyce. Pilot rozwiał wszelkie nasze wątpliwości.” – komentuje Przemysław Kłobut z BRE.
Aktualnie, po zakończeniu kolejnych etapów wdrożenia, QlikView wykorzystywany jest także m.in. do raportowania finansowego z księgi, analizowania rentowności klientów i produktów oraz analizy kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Nowe narzędzie BI znacznie ułatwiło operację porównywania trendów w poszczególnych miesiącach, która obecnie odbywa się natychmiastowo. Zalet dla pracy banku jest jednak więcej - QlikView to nie tylko błyskawiczne analizy, ale również rozbudowana warstwa wizualizacyjna. Dział Controllingu BRE Banku przygotowuje co miesiąc dla Zarządu 80-stronicowy raport. Dzięki wizualizacjom dane prezentowane są w przejrzysty sposób.
Dodatkowo, o ile w przypadku danych regulacyjnych dla Narodowego Banku Polskiego, czy Giełdy Papierów Wartościowych, format wymaganych raportów jest względnie stały, to w przypadku informacji zarządczej nie ma mowy o tego rodzaju stabilności. Raporty rachunkowości zarządczej muszą odzwierciedlać zmiany zachodzące w organizacji: nowe produkty, jednostki organizacyjne czy podziały geograficzne – dodaje Przemysław Kłobut.
BRE Bank dostrzegł także korzyści, których wcześniej się nie spodziewał – zastosowanie elementów metodyki agile w połączeniu z elastycznością i możliwościami integrowania danych w QlikView pozwala w bardziej efektywny sposób przystąpić do porządkowania struktur danych. Prototypowanie nowych aplikacji analitycznych znacznie szybciej i precyzyjniej pozwala określić obszary danych, które następnie zostaną zaimplementowane w strukturach hurtowni danych. Takie podejście jest dużo bardziej efektywne kosztowo i co najważniejsze, szybciej pozwala czerpać korzyści z działających aplikacji BI.

Samodzielne rozwijanie QlikView

Dzięki kilkudniowym szkoleniom analitycy BRE Banku poznali platformę QlikView. To pozwala im samodzielnie tworzyć nowe i rozwijać istniejące aplikacje analityczne wraz z pojawianiem się nowych potrzeb. Dla końcowych użytkowników biznesowych wystarczający był krótki instruktaż przeprowadzony przez analityków BRE.
Po ukończeniu szkoleń możemy samodzielnie rozwijać nasze aplikacje. Co ważne, QlikView pozwala na hierarchizowanie danych również w trakcie pracy, już po zbudowaniu modelu. Jest to więc wydajne i wygodne narzędzie dla użytkowników biznesowych – stwierdza Przemysław Kłobut.
Przyszłość Business Intelligence dzieje się teraz

We współczesnym BI – nazywanym czasem BI 2.0 – zachodzą ciągłe zmiany: informacja staje się podstawowym zasobem każdego przedsiębiorstwa, a system analityczny staje się integralną częścią infrastruktury IT w firmie. BI 2.0 znosi bariery charakterystyczne dla tradycyjnych narzędzi – nie ma ograniczeń wydajnościowych i pozwala na natychmiastowy dostęp do szczegółowych danych na wszystkich poziomach organizacji.

Od kilku lat Hogart Business Intelligence oferuje najnowszą technologię in-memory i wiodące w tym obszarze narzędzie QlikView odpowiadające pod względem wydajności, elastyczności i efektywności kosztowej nowym wymogom rynku.
Hogart przeprowadził już kilkadziesiąt projektów BI w oparciu o QlikView, a wśród kluczowych wdrożeń jest właśnie zastosowanie QlikView w BRE Banku – jednym z największych banków komercyjnych w Polsce. – podsumowuje Marek Grzebyk.
Źródło: HOGART

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top