Hogart Business Intelligence wdrożył oprogramowanie QlikView w firmie Iglotech - dostawcy kompleksowych rozwiązań z dziedziny chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji oraz elektrotechniki. Wdrożenie przebiegało w metodyce lekkiej („Agile”), z wykorzystaniem programu pilotażowego „Seeing is beeliving”. Iglotech zdecydował się na 5-dniowe szkolenie, dzięki któremu osiągnął całkowitą samodzielność w rozwijaniu obecnych i tworzeniu zupełnie nowych aplikacji QlikView.


Życie bez Business Intelligence

Zarządzanie tak skomplikowanym przedsiębiorstwem jak Iglotech jest wymagającym przedsięwzięciem. Bez rzetelnego raportowania utrudnione jest uzyskanie pełnego obrazu firmy, a zarządzanie jest skomplikowane i nieefektywne.
Do czasu wprowadzenia QlikView tworzyliśmy płaskie, tekstowe raporty z płaskiego ERP. Samo wydobywanie danych z systemu i ich integracja trwały... tydzień!” – mówi Wojciech Pokwicki, IT Manager z Iglotech.
Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Hogart rzuciło zupełnie nowe światło na istotę wprowadzenia BI do przedsiębiorstwa. Możliwości technologi “in-memory” QlikView i jego efektywność kosztowa przekraczały oczekiwania Iglotech. Przedstawiciele Iglotech musieli „zobaczyć by uwierzyć”.
Projekt pilotażowy trwał 3 dni. Konsultant z firmy Hogart według naszych założeń stworzył działającą aplikację analityczną poświęconą obszarowi sprzedaży. Wrażenie wewnątrz firmy było ogromne – gdy po okresie próbnego korzystania z QlikView przez kilka dni nie mieliśmy do niego dostępu to czuliśmy już, że brakuje nam czegoś ważnego. – dodaje Wojciech Pokwicki.
Wdrożenie odbywało się przy minimalnej formalizacji projektu z zastosowaniem elementów metodyki „Agile” – konsultanci Hogart, w kolejnych krokach, dostosowywali aplikacje do powstających ad-hoc propozycji zespołu Iglotech. Pełne opracowanie kolejnych widoków analitycznych z obszarów logistyki, zakupów, CRM, finansów i rozrachunków zajęło tylko 6 dni pracy konsultanta. Po zakończeniu pierwszego etapu wdrożenia Iglotech zdecydował się na 5-dniowe szkolenie dla projektantów QlikView, dzięki któremu osiągnął całkowitą samodzielność w rozwijaniu obecnych i tworzeniu zupełnie nowych aplikacji QlikView.
Celem projektu było stworzenie raportów operacyjnych oraz możliwości zebrania danych, aby osoby zarządzające miały łatwy wgląd w wyniki. Wdrożenie miało na celu stworzenie możliwości kompleksowej oceny oraz analizy porównawczej wszystkich parametrów ekonomicznych. – uzupełnia Marek Grzebyk, Dyrektor Zarządzający Hogart Business Intelligence.
Życie z Business Intelligence

Obecnie użytkownicy biznesowi w Iglotech, w tym osoby zarządzające, mają natychmiastowy, bardzo szczegółowy wgląd w różnorodne raporty operacyjne zbierające informacje z różnych źródeł mogąc w ten sposób monitorować kluczowe parametry prowadzonego biznesu.
Przedsiębiorstwo dysponuje kompleksową informacją obejmującą wszystkie kluczowe obszary działania, co pozwala na dynamiczną adaptację do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego. Możliwość natychmiastowego dostosowania danych do indywidualnych potrzeb wpływa na efektywność analiz, a co za tym idzie na skuteczność w podejmowaniu decyzji dających wymierne korzyści biznesowe. – dodaje Marek Grzebyk.
Najważniejszą cechą QlikView jest elastyczność w definiowaniu nowych analiz i niedościgniona wydajność obliczeniowa. Iglotech może obecnie niezwykle szybko wprowadzić udoskonalenia systemu analiz implementując nowe aplikacje QlikView.
Można powiedzieć, że w naszej firmie nieustannie trwa wdrożenie. Specjalnie zatrudniliśmy jedną osobę do zarządzania i projektowania QlikView, która wsłuchuje się w potrzeby pracowników, wciąż udoskonala system i dokłada nowe funkcje. Ostatnio uruchomiliśmy aplikację do rozpisywania faktur kosztowych – czynność, która do tej pory trwała 20 min, obecnie zajmuje kilka sekund. - mówi Wojciech Pokwicki.
QlikView 10 na urządzenia mobilne

Iglotech rozpoczął przygodę z QlikView od wersji 9, kilka miesięcy później wyposażył firmę w najnowszą wersję QlikView 10 i, obok zwiększenia potencjału wydajności samej platformy, uzyskał możliwość pracy z aplikacjami analitycznymi na urządzeniach mobilnych.
Kilka tygodni temu stworzyliśmi w kilka godzin stworzył aplikację na iPada, iPhona i BlackBerry. Aplikacja na urządzenia mobilne niesamowicie sprawdza się przy rozmowach handlowych i innych sytuacjach wymagających zdalnego analizowania danych i prezentowania treści. – dodaje z zadowoleniem Wojciech Pokwicki
Źródło: HOGART

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top