Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL S.A. Kielce, mające już sześćdziesięcioletnie doświadczenie w handlu i dystrybucji wyrobów hutniczych i uznaną, wysoką pozycję na polskim rynku wyposażyło swój dział handlowy w system klasy Business Intelligence - TARGIT. System umożliwia dyrektorom handlowym łatwą i szybką wielowymiarową analizę danych dotyczących m.in. wahań sprzedaży, zapotrzebowania klientów w różnych regionach kraju.

Najważniejszym efektem implementacji systemu TARGIT jest usprawnienie przepływu informacji w firmie oraz uświadomienie kadrze zarządzającej jak wiele informacji gromadzonych na co dzień w firmie dotychczas marnowaliśmy, a decyzje podejmowaliśmy bazując, tak naprawdę, na naszym doświadczeniu i wyczuciu – mówi Andrzej Bryk, prezes CENTROSTAL S.A. Kielce. Teraz zyskaliśmy dostęp do danych i możliwości szybkiej ich analizy co pozwala na podejmowanie racjonalnych decyzji biznesowych.

System dostarczyła i zaimplementowała katowicka firma Jura-Soft Sp. z o.o., znany dostawca nowoczesnych rozwiązań wspomagających zarządzanie.

60 doświadczenie CENTROSTAL Kielce

Przedsiębiorstwo Obrotu Wyrobami Hutniczymi CENTROSTAL S.A. Kielce, ma już sześćdziesięcioletnie doświadczenie w handlu i dystrybucji wyrobów hutniczych i uznaną, wysoką pozycję na terenie Południowo-Wschodniej Polski.

Oferta produktów firmy oparta jest na sprawdzonych, kwalifikowanych dostawcach i producentach, co zapewnia możliwość sprzedaży wyłącznie materiałów najwyższej jakości, pewnego pochodzenia i posiadających obowiązujące atesty.

Centrala firmy mieści się w Kielcach, a dla zapewnienia jak najlepszej obsługi klientów uruchomiono oddziały w Pabianicach, Radomiu, Rzeszowie i Sandomierzu oraz zajmujące się obsługą klientów tranzytowych, Biuro Sprzedaży w Ostrowcu Świętokrzyskim.

CENTROSTAL S.A. Kielce ma doświadczoną kadrę, dysponującą nowoczesną bazą biurową i doskonale usytuowaną bazą magazynową. Na 25 tysiącach m2 powierzchni składowania można jednorazowo zgromadzić 45 tys. ton wyrobów hutniczych i innych materiałów.

Stale na składzie firma ma duży asortyment wyrobów hutniczych zarówno ze stali zwykłej jak i jakościowej w tym:

 • stal jakościową (pręty okrągłe, kwadratowe, sześciokątne),
 • rury (bez szwu, ze szwem, walcowane na gorąco, ciągnione na zimno, instalacyjne, kotłowe),
 • blachy (grube,średnie,cienkie,żeberkowe,ocynkowane,powlekane,aluminiowe,kwaso- i żaroodporne,tłoczne),
 • stal zwykłą (kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki, walcówki, bednarki, pręty żebrowane, gładkie i płaskie).
 • przetwórstwo hutnicze (pręty ciągnione, taśmy zimnowalcowane, kształtowniki zimnogięte, pręty płaskie, drut wiązałkowy, ocynkowany)

CENTROSTAL oferuje także:

 • skup i przerób złomu, stabilne warunki handlowe, konkurencyjne ceny, możliwość podstawienia kontenerów.
 • szeroki asortyment materiałów, urządzeń i akcesoriów spawalniczych w firmowym Salonie Spawalniczym.
 • produkcję ukształtowanych elementów zbrojarskich gotowych do wbudowania.

  Zarządzanie jakością i wspomaganie zarządzania

Sukcesy firmy są wynikiem podporządkowania całej działalności firmy spełnieniu oczekiwań i wymagań klienta. Dążąc do ciągłego doskonalenia jakości obsługi, CENTROSTAL wdrożył system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001. System ten uzyskał certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji i jednocześnie certyfikat międzynarodowej sieci jednostek certyfikujących – IQNet.

Nie można zarządzać jakością bez uporządkowania zarządzania działalnością firmy – jednym z jej elementów było wdrożenie systemu ERP (Enterprise Resource Planning) - MBS Dynamics (Microsoft Business Solutions Great Plains) rozbudowanego następnie o własne procedury raportowania.

Stworzenie własnego systemu raportowania w bardzo dużym stopniu ułatwiło pracę jednak w miarę rozwoju firmy, a jednocześnie zaostrzenia się konkurencji rynkowej znacznie wzrosły potrzeby kadry kierowniczej w zakresie precyzyjnej, zagregowanej bieżącej informacji o stanie firmy – będącej podstawą podejmowania szybkich decyzji biznesowych.

Spowodowało to, zainteresowanie nowoczesnymi narzędziami analityczno raportowymi - klasy Business Intelligence - po analizie oferty rynkowej wybór padł na system TARGIT.

Wyzwania i potrzeby biznesowe

CENTROSTAL prowadzi działalność na terenie całej Polski – tam ma odbiorców swoich wyrobów i usług. Poniższe dane pozwalają zorientować się w skali informacji gromadzonych w firmie:

 • centrala + 4 oddziały (woj. świętokrzyskie, mazowieckie, łódzkie, podkarpackie)
 • ogółem ok.210 pracowników
 • ok. 5 tys. pozycji w ofercie (z niezerowym stanem magazynowym)
 • średnio ok. 5 tysięcy faktur wystawianych miesięcznie
 • ok. 90 użytkowników systemu ERP i ok. 6 użytkowników systemu TARGIT (Business Intelligence)
 • dane gromadzone w centralnej bazie danych – jeden system ERP (MBS Dynamics GP), dodatkowe moduły i aplikacje wykorzystujące bazę danych systemu ERP, dodatkowe zestawienia w arkuszach Excel
 • dostęp do aplikacji poprzez Internet.

Dla zapewnienia odpowiedniej rentowności działania firmy przynajmniej raz w miesiącu szczegółowo badana jest marża uzyskiwana na wszystkich sprzedanych maszynach (w EUR i PLN) oraz poziom marży dla poszczególnych grupach części zamiennych.

Dlaczego TARGIT

Przed wprowadzeniem systemu TARGIT, raporty dla kierownictwa i analizy wykonywane były w przygotowanych specjalnie dla CENTROSTAL rozszerzeniach systemu ERP oraz w arkuszach kalkulacyjnych Excel, do których dane wprowadzane były ręcznie i uzupełniane danymi czerpanymi z wykorzystywanego w firmie systemu ERP MBS Dynamics GP. Taki sposób budowania raportów był przede wszystkim czasochłonny i nie dawał możliwości wglądu w bieżącą sytuację firmy – występowało nawet tygodniowe opóźnienie.

O wyborze systemu TARGIT zadecydowały przede wszystkim:

 • wydajność systemu
 • łatwość definiowania własnych raportów i analiz • niezawodność
 • atrakcyjną cenę w stosunku do oferowanych możliwości
 • dobrą współpraca z firmą wdrażającą • doskonała znajomość przez firmę wdrażającą systemów ERP – a w szczególności posiadanego przez CENTROSTAL systemu MBS Dynamics GP

Błyskawiczne wdrożenie

Trudno w to uwierzyć ale całość wdrożenia systemu TARGIT zamknęła się w zaledwie tydzień - mówi Piotr Smurzyński, kierownik działu IT w Centrostal Kielce. Było to możliwe dzięki bardzo zwartej konstrukcji systemu i jego ogromnej elastyczności oraz dzięki doskonałej znajomości naszego systemu ERP przez implementującą TARGIT firmę Jura-Soft.

Przygotowanie wdrożenia – poznanie naszych potrzeb zajęło zaledwie jeden dzień – praktycznie 3 godziny - ustalono wówczas zakres prac i co najważniejsze zawartość hurtowni danych - jakie dane, skąd i jak często będą w niej uaktualniane. Było to podstawą do przygotowania tzw. wielowymiarowych kostek OLAP, umożliwiających wygodny dostęp do danych i sporządzanie analiz w tzw. różnych perspektywach (czasowych, geograficznych, asortymentowych, sprzedawcy, itp.) – serca systemu - determinującego możliwości późniejszych analiz i tzw. drążenia danych.

Instalacja i testy to też tylko jeden dzień. Przywieziona przez firmę wdrażającą kostka OLAP + instalacja serwera, sprawdzenie poprawności gromadzenia danych zajęło jeden dzień roboczy.

Niespotykane jest również to, że aplikacja od początku miała pełną założoną funkcjonalność – dzięki swojej zwartej konstrukcji prostej filozofii możliwość prowadzenia najbardziej nawet „wyszukanych” analiz ogranicza tak naprawdę wyłącznie wyobraźnia użytkownika i stopień złożoności kostki OLAP, którą można rozbudowywać.

Kolejnym zaskoczeniem było to, że na szkolenie użytkowników z wykorzystania systemu oraz tworzenia własnych analiz zajęło także tylko jeden dzień.

Wdrożenie systemu prowadził zespół złożony ze specjalistów JuraSoft i przedstawicieli klienta – dzięki czemu problemy były rozwiązywane praktycznie w chwili gdy się pojawiały.

Efekty i korzyści

W pierwszym etapie wdrożenie objęło Dział Handlowy – korzystają z niego osoby decyzyjne -dyrektorzy oddziałów i kierownictwo Działu Handlowego w centrali. Z przygotowanych raportów korzystają natomiast, w różnym zakresie, niższa kadra kierownicza w całej firmie.

Pierwszy etap wdrożenia zapewnił pełne zaspokojenie potrzeb firmy na tę chwilę. Kolejnym etapem będą na pewno następne kostki OLAP oraz analiza zapasów magazynowych.

Korzyści z pierwszego etapu wykorzystania systemu TARGIT w CENTROSTAL Kielce można wypunktować:

 • dotarcie do większej liczby klientów
 • dotarcie do nowej grupy klientów
 • wejście na nowy rynek - terytorialnie
 • lepsze poznanie potrzeb klientów w różnych przekrojach (terytorialnie, asortymentowo, itp.)
 • lepsza wiedza na temat sprzedawanych towarów
 • nauczenie menagerów korzystania z najnowszych sposobów podejścia do analizy danych

Najważniejszym efektem implementacji systemu TARGIT jest usprawnienie przepływu informacji w firmie oraz uświadomienie kadrze zarządzającej jak wiele informacji gromadzonych na co dzień w firmie marnowaliśmy, a decyzje podejmowaliśmy tak naprawdę bazując na doświadczeniu i wyczuciu – mówi Andrzej Bryk prezes CENTROSTAL Kielce. Teraz zyskaliśmy dostęp dodanych pozwalających lepiej prowadzić nasz biznes.

Źródło: www.solemis.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top