Stawianie pytań i znajdowanie precyzyjnych odpowiedzi to podstawa pracy Johna B. Birger Christensena, zajmującego się controllingiem w skandynawskim oddziale DaimlerChrysler Financial Services (DCFS). W jego pracy, ważnym jest „o ile więcej - niż wcześniej planowano - rzeczywiście wyleasingowano ciężarówek np. w Jutlandii”. Innym razem potrzebna jest precyzyjna informacja „leasing ilu taksówek w Kopenhadze finansuje DCFS”.


Zlikwidować żmudne, ręczne zestawienia

Głównymi produktami firmy DaimlerChrysler są luksusowe samochody – Mercrdes-Benz, Chrysler i Jeep. DaimlerChrysler ma także własną firmę zajmującą się finansami – pożyczkami, leasingiem czyli finansowaniem zakupów ciężarówek, taksówek, autobusów i mikrobusów oraz samochodów osobowych kupowanych przez firmy i osoby indywidualne.

Podstawą konkurencyjności DCFS w ostrej walce z usługami banków i innych firm z branży finansowej, jest doskonałe rozpoznanie rynku i kosztów własnego biznesu. Wymaga to prowadzenia praktycznie ciągłych analiz. Przed zaimplementowaniem systemu TARGIT wymagało to godzin pracy przy ręcznym sporządzaniu zestawień i raportów na podstawie danych z różnych systemów wykorzystywanych w firmie, a wyniki budziły często wątpliwości.

Dziś John B. Birger Christensen sam, na swoim komputerze, może analizować kluczowe wskaźniki i dane w różnych przekrojach. Pozwala mu to szybko reagować na wszelkie zmiany rynkowe.

Mamy ogromne zapotrzebowanie na różne analizy. Poprzednio ich przygotowanie zajmowało 2-3 godziny ciężkiej pracy, wstukiwania danych z różnych źródeł do arkusza kalkulacyjnego, ich sprawdzania i przeliczania – rzadko były w 100% wiarygodne i aktualne. Nie studiowałem ekonomii i statystyki by spędzać czas na żmudnym zbieraniu danych – mówi John B. Birger Christensen. Nierzadko pozyskiwanie tych danych i przetwarzanie było tak skomplikowane, że wymagało sięgania po pomoc ludzi z naszego działu IT.

TARGIT sam zbiera dane z różnych źródeł

Dla zminimalizowania ręcznego zbierania danych i ich pracochłonnego analizowania zdecydowano w DCFS o budowie hurtowni danych bazującej na Microsoft SQL Server i łatwym w obsłudze systemie TARGIT Business Intelligence Suite do analizowania zbieranych danych. Każdej nocy, SQL Server zbiera i agreguje dane z dwóch źródłowych, transakcyjnych baz danych firmy prowadzonych w Microsoft XAL i Microsoft Access stając się informacyjną hurtownią danych dla systemu TARGIT.

Ostatnio dokonaliśmy restrukturyzacji danych w naszej hurtowni i dołączyliśmy do niej dane budżetowe – John Christensen. Dzięki temu, że rozwiązanie bazuje na znanym standardzie jakim jest MS SQL Server to wszystkich zmian dokonał samodzielnie nasz dział IT.

Szybkie i wiarygodne analizy

Implementacja systemu TARGIT znacząco usprawniła pracę. Dowolne analizy, jakie dyktuje potrzeba chwili i pomysłowość, John B. Birger Christensen przygotowuje teraz całkowicie samodzielnie nie ruszając się od swojego komputera. Bez problemu wykorzystuje to tego dane zarówno ze swojej bazy kontaktów jak i firmowego systemu finansowo-księgowego.

Odpowiedzi na swoje pytania uzyskuję teraz w mniej niż 30 sekund, co więcej wyniki otrzymuję także w postaci wykresów i diagramów, a nie tylko zwykłych tabel – ułatwia to ich interpretację i możliwia przygotowanie prezentacji – mówi John Christensen i jednym tchem dodaje także aktualność i wiarygodność wyników zauważalnie się zwiększyła.

Szybkie i trafne decyzje

Szybkie analizy danych i ich przejrzysta forma prezentacyjna pozwala zarządowi firmy bardzo szybko tworzyć bardzo konkurencyjne na rynku oferty z zachowaniem pełnej kontroli uzyskiwanych zysków. Elastyczne podejście do klienta i szybkie podejmowanie decyzji znacząco zwiększyło konkurencyjność firmy na rynku.

Źródło: www.solemis.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top