1ci logo 2021Transformacja cyfrowa często kojarzona jest z wysoce innowacyjnymi technologiami, takimi jak AI czy uczenie maszynowe. Rozwiązania Enterprise Resource Planning (ERP) stanowią do nich doskonały dodatek. Narzędzie to eliminuje nieefektywność operacyjną i duplikację danych, jednocześnie skracając czas realizacji przy zachowaniu kosztów i jakości. Dziś porozmawiamy o rozwiązaniach ERP oraz ich zaletach, mogących przyspieszyć proces transformacji cyfrowej dla firm na całym świecie.

 REKLAMA 
 RAPORT ERP 
 
ERP i cyfryzacja biznesu

Systemy ERP mogą zwiększyć wydajność firmy oraz pomnożyć zyski na wiele sposobów, w tym poprzez wyeliminowanie przestarzałych ręcznych metod przetwarzania danych oraz zarządzania nimi. Oto kilka najważniejszych kwestii z punktu widzenia transformacji cyfrowej:

Prawidłowe dane

W przypadku działalności związanej z dużymi przepływami pieniężnymi higiena danych to bardzo istotna kwestia. Niepotrzebne bądź zduplikowane dane mogą istotnie nadszarpnąć budżet firmy. Ponadto praca z bazą danych zawierającą wiele wpisów dotyczących tych samych dostawców, sprzedawców i klientów kosztuje czas i energię, które można by wykorzystać na przykład do usprawnienia działalności do optymalnego poziomu.

Skuteczne planowanie

System ERP umożliwia przejście od planowania opartego na arkuszach kalkulacyjnych wykonywanego przez jedną osobę do zautomatyzowanego zarządzania kalendarzem i przydzielania zadań. W ten sposób eliminuje się wąskie gardło w zakresie produktywności. ERP stanowi ponadto doskonałe rozwiązanie do obliczania kosztów i analityki predykcyjnej ROI projektu, które można wykonać zanim jeszcze sam projekt zostanie wysłany do realizacji.

Gromadzenie danych w czasie rzeczywistym

Powszechną bolączką, która zmusza firmy do wdrożenia systemu ERP, jest posiadanie wielu rozwiązań biznesowych generujących rozproszone zbiory danych. Aby efektywnie je wykorzystać, informacje te powinny być gromadzone w jednym miejscu i aktualizowane w czasie rzeczywistym. To właśnie tę korzyść zapewnia przedsiębiorstwom system ERP, umożliwiając tym samym podejmowanie bardziej świadomych i popartych danymi decyzji.

Całościowy obraz firmy

Innym problemem, z którym boryka się wiele firm, jest uzyskanie całościowego obrazu wszystkich aspektów działalności. Załóżmy na przykład, że firma posiada wiele działów lub podmiotów prawnych, z których część może nawet znajdować się za granicą. W takim przypadku trudno jest zautomatyzować proces biznesowy dla konkretnego towaru lub działu i uzyskać możliwość analizowania operacji na poziomie całej firmy. Dzięki ERP wszystkie znaczące dane dotyczące sprzedaży, planowania, obsługi klienta, produkcji, dystrybucji, księgowości, kadr lub wielu podmiotów prawnych są dostępne natychmiast. To zaś sprawia, że trudno jest przeoczyć istotne trendy lub wydarzenia biznesowe. Wszystkie oddziały mogą ponadto prowadzić księgowość w lokalnej walucie, co jeszcze bardziej ułatwia cały proces.

Bardziej efektywna sprawozdawczość

Jedną z głównych zalet wdrożenia ERP jest to, że firma otrzymuje aktualne i prawidłowe dane na temat całej prowadzonej działalności, co jest niezwykle przydatne w sprawozdawczości. Systemy ERP pozwalają tworzyć kompleksowe sprawozdania umożliwiające lepsze zrozumienie kwestii wydajności konkretnego działu lub nawet danego procesu biznesowego, a także generowanie szacunków i prognoz na podstawie danych z przeszłości. Jest to również przydatne do celów sprawnej wyceny. Firma może obliczyć przewidywany zwrot z inwestycji dla każdego potencjalnego klienta oraz odpowiednio zaoferować zniżki lub niestandardowe warunki w celu zagwarantowania sobie zysku.

Lepsza współpraca wewnątrz firmy

Trudno jest współpracować nad złożonymi projektami wymagającymi zaangażowania wielu działów, jeśli każdy z nich wykorzystuje własne oprogramowanie procesy. Słaba komunikacja często skutkuje także niewystarczającą ilością danych na każdym etapie realizacji projektu lub procesu biznesowego. To zaś przekłada się na niski poziom ogólnej wydajności. Wdrożenie ERP pozwala wszystkim pracownikom skoordynować swoje działania, przynosząc w rezultacie lepsze wyniki i szybsze postępy.

Wyższa produktywność = wyższy ROI

Dane są dziś niczym nowa ropa naftowa, dlatego też posiadanie dużej ilości raportów, szacunków oraz innych informacji wspierających proces decyzyjny, jak również wyszukiwanie wąskich gardeł w procesach biznesowych, zawsze prowadzi do zwiększenia produktywności. A im wyższa wydajność, tym bardziej wpływowa jest firma sama i tym większe zwroty z inwestycji jest w stanie osiągnąć.

Oszczędności w zakresie kosztów operacyjnych

Systemy ERP znacznie zmniejszają nakład pracy, przynosząc natychmiastowe oszczędności i zapewniając większą dokładność danych ze względu ograniczenie ręcznego wprowadzania informacji. W rezultacie firma uzyskuje dokładniejsze dane, a pracownicy mogą skupić się na bardziej istotnych zadaniach, gdyż nie muszą już poświęcać czasu na ręczne wykonywanie wielu czynności.

Ulepszona obsługa klienta i marketing


Systemy ERP wysokiej jakości zawsze zapewniają funkcje wsparcia marketingu i relacji z klientami. Funkcje te mogą obejmować np. niestandardowe ceny i oferty lub wbudowane funkcjonalności CRM. Każdy solidny system ERP powinien oferować tego rodzaju rozwiązania w standardzie. ERP gromadzą ponadto dane o klientach, pozwalając tym samym na lepszą personalizację.

Kiedy firma orientuje się, że potrzebuje systemu ERP?


Najczęściej ma to miejsce w momencie, w którym zespół zarządzający przekonuje się, iż standardowa praca ręczna i przestarzałe planowanie oparte na Excelu przynoszą więcej problemów niż oszczędności. Rzecz jasna każdy manager ma w zamyśle swój idealny proces biznesowy, jednak czasami warto jest trzymać się prostych rozwiązań – dopóki nie prowadzą one do błędów i straconych pieniędzy.

Przykładowo można oszacować, że automatyczne wypełnianie formularza danymi klienta dzięki w pełni zintegrowanemu systemowi CRM lub systemowi księgowemu może skrócić czas wprowadzania zamówienia o dwie minuty, jednocześnie eliminując w każdym miesiącu cztery błędy kosztujące trzydzieści minut pracy. Podobnie obliczenie średniej liczby zamówień i zawartych w nich błędów w ciągu roku pozwala nam oszacować, ile czasu można zaoszczędzić dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu ERP tylko na tym jednym zadaniu.

Im więcej tego rodzaju wąskich gardeł mamy w naszych procesach biznesowych, tym bardziej pozytywny wpływ na nie będzie miała lepsza automatyzacja i cyfryzacja dzięki ERP.

W jaki sposób 1C:Drive zapewnia klientom kompletne rozwiązanie: elastyczność, rozwiązania low-code i wiele więcej

Zespół 1Ci dokłada wszelkich wysiłków, by dostarczyć naszym klientom na całym świecie najlepsze rozwiązanie automatyzacji biznesu. Pozostajemy w kontakcie z naszymi klientami i staramy się poznać ich perspektywę, by zrozumieć, jakie kwestie są najważniejsze dla firm w różnych regionach świata. Takie podejście pozwoliło nam stworzyć kompletne rozwiązanie ERP przynoszące wielorakie korzyści jego użytkownikom. Oto najważniejsze z nich:

Pełna kontrola nad danymi

1C:ERP to lokalne rozwiązanie działające na urządzeniach infrastruktury korporacyjnej w siedzibie klienta. To daje firmie pełną kontrolę nad przepływem danych i informacji. Przedsiębiorstwa zyskują również większą elastyczność i mogą rozwijać swoje systemy tak, by dostosować je do zmieniających się procesów i wymogów biznesowych.

Lokalizacja

W tym przypadku wykracza ona daleko poza tłumaczenie przycisków i elementów UX. Dostawcy międzynarodowi niejednokrotnie zapominają o lokalnych przepisach i specyficznych procesach biznesowych w innych krajach, co sprawia, że oferowane przez nich rozwiązania okazują się być zupełnie nieprzydatne dla firm w takich obszarach.

Przykładowo w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej przedsiębiorstwa zobowiązane są do przechowywania całej historii swej działalności. W tym przypadku system ERP powinien być zintegrowany z Państwową Służbą Podatkową (facturacion electronica) w celu przekazywania tych danych organom regulacyjnym. Wiele znanych rozwiązań ERP nie oferuje takiej integracji, jednakże 1C:ERP posiada tę opcję.

Podejście niskokodowe dla celów lepszego dostosowania

Możliwość dostosowywania systemu ERP na wiele sposobów pozwala na wdrożenie różnych metod automatyzacji procesów biznesowych oraz zwiększania zwrotu z inwestycji. Przykładowo 1C:ERP umożliwia klientom:
  • szybkie dodawanie wtyczek CAD/PDM,
  • konfigurowanie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych i raportów,
  • prowadzenie księgowości w wielu walutach,
  • obsługę kilku procesów w ramach jednego rozwiązania (np. sprzedaż i usługi),
  • zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym.
Możliwości rozwoju

Kolejnym istotnym czynnikiem jest skalowalność. Rozwiązanie ERP, które doskonale radzi sobie przy 20 użytkownikach, może okazać się niewystarczające w chwili, gdy ich liczba wzrośnie do 100. Dlatego więc warto zapoznać się z przyszłymi możliwościami skalowalności wybranego systemu ERP jeszcze przed jego wdrożeniem. Czasami dostawcy wdrażają system różnych poziomów usług w zależności od liczby użytkowników lub wymagają zakupu dodatkowych zasobów. Zdarza się także, że oferują wszystkim jednakowe, stabilne rozwiązanie, które niemniej jednak nie sprawdza się ani w przypadku malutkiego startupu, ani też średniej wielkości firmy produkcyjnej.

1C:ERPma strukturę modułową, pozwalającą firmie na rozpoczęcie korzystania z poszczególnych funkcji oraz automatyzację procesów biznesowych od zaraz, oferując jednocześnie możliwość wdrożenia dodatkowych funkcjonalności w razie potrzeby. Jest to opłacalne podejście zapewniające skalowalność przy jednoczesnym ograniczeniu środków wydawanych na oprogramowanie ERP.

Kto może przeprowadzić transformację cyfrową z wykorzystaniem ERP?

Zaletą systemów ERP jest fakt, że stanowią one idealne rozwiązanie transformacji cyfrowej, umożliwiające osiągnięcie doskonałych wyników w wielu branżach. Takie branże to między innymi:
  • Produkcja
  • Sprzedaż hurtowa i dystrybucja
  • Usługi przemysłowe
  • Przedsiębiorstwa usługowe
  • Usługi specjalistyczne
Istnieje także cała rzesza firm z innych branż, które również wdrożyły rozwiązania ERP i osiągnęły doskonałe wyniki. Przykładowo na naszej stronie internetowej znajduje się zakładka "Historie klientów", w której publikujemy studia przypadku dotyczące przeprowadzanych przez nas wdrożeń rozwiązań ERP.

Źródło: www.1ci.com/pl-pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top